Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 9

si yhteistyö oli viime vuoden aikana suunniteltua vähäisempää. Luoteis-Pirkanmaan omaisten tukeminen on painopistealueena vuonna 2016. Omaisten tukitoiminnasta tiedotettiin alueen paikallislehdissä. Sastamalan neuvottelukunnan alueen vertaistukiryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmä on vakiintunut osaksi alueen mielenterveyspalveluita, ja ryhmään tulee jatkuvasti uusia omaisia. Alueella tiedotettiin omaisten tilanteesta ja tuen mahdollisuudesta myös paikallislehdessä. • Kangasalla ja Ylöjärvellä 29 omaisneuvontatapahtumaa • alueryhmissä yhteensä 286 käyntiä • yhteistyökumppaneiden kanssa 53 tapaamista • pirkanmaalaisissa paikallislehdissä 24 juttua omaisten tilanteesta ja tuen tarpeesta Kaakkois-Pirkanmaan omaistoiminnan neuvottelukunnan alueella jatkettiin omaisneuvontaa yhteistyössä Kangasalan psykiatrian poliklinikan kanssa. Pälkäneellä järjestettiin mielenterveysaiheinen yleisöluento. Yleisöluennon tarkoituksena oli saada aikaan positiivista julkista keskustelua mielenterveyden ja sen huoltamisen merkityksestä. Lapsiperheille, joissa vanhemmalla on mielenterveysongelmia, järjestettiin yhteinen ilta, jossa käsiteltiin lasta suojaavia tekijöitä erilaisten tehtävien avulla. Ilta järjestettiin yhteistyössä Kangasalan psykiatrian poliklinikan kanssa. Tapahtuma jouduttiin siirtämään kevääksi 2016 vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Alueen lehdissä omaisten asia oli hyvin esillä. Luoteis-Pirkanmaan omaistoiminnan neuvottelukunnan alueella omaisille oli tarjolla vertaistukiryhmä. Omaisten saaminen tukitoimien piiriin on haastavaa, koska alueella on pieniä maalaismaisia kuntia, joissa ihmiset tuntevat toisensa ja joissa leimaantumisen pelko on suuri. Alueen mielenterveyspalveluissa on myös meneillään organisaatiomuutoksia, joiden vuok- Erityiset onnistumiset: • Omaisten tukitoiminta laajentui Ylä-Pirkanmaalle erinomaisesti kahden ensitietoryhmän ja niitä seuranneen kahden vertaistukiryh män muodossa – onnistunutta viestintää! • Kangasalan psykiatrian poliklinikalla aletaan työstää kirjallisia omaistyön ohjeita. • Uudet vapaaehtoistoimijat aloittivat Ylä-Pirkanmaalla. • Vapaaehtoistoiminnassa syksyn viestinnän teemana oli vapaaehtois toiminta Tampereen ulkopuolella. • Vapaaehtoistoimijat ovat olleet innostuneesti mukana Tampereen ulkopuolella tapahtuvassa uudenlai sessa vertaisneuvontatoiminnassa. 9