Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 7

Visio :
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja omaisnäkökulman esille tuoja . Yhdistys on vetovoimainen ja luotettava toimija niin omaisten kuin yhteistyökumppanien ja rahoittajan näkökulmasta . Yhdistyksen kokemusasiantuntijuus on kiinteä osa julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita . Omaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tarvitsemansa tuen .
Omaisyhdistyksen tärkein tehtävä on omaisten hyvinvoinnin tukeminen . Vahvan järjestömuotoisen omaistyön vaikuttajan ja arvostetun yhteistyökumppanin toimintaa ovat ohjanneet seuraavat strategiset tavoitteet :
Toiminnan strategiset tavoitteet vuosille 2014 – 2018
1 . Omaisten osallisuus
Omaisten kokemuksen mukaan heidän arjen asiantuntemuksensa sairastuneen tilanteessa ei tule riittävästi huomioiduksi hoidossa ja palveluissa . Yhdistys vaikuttaa niin , että omaisten osallisuus palveluissa ja omassa elämässä lisääntyy . Tavoitteena on , että omaiset kokevat olevansa oman elämänsä toimijoita .
2 . Omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen selviytyäkseen paremmin
• Yhdistyksen palveluissa keskitytään yhä enemmän vertaistuen tarjoamiseen .
• Kaikkea yhdistyksen toiminnan viestintää arvioidaan ja päivitetään siten , että omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen .
• Palveluntarjoajien ja yhdistyksen rooleja omaisen tukemisessa selkiytetään .
• Tukitoimien kehittämisessä huomioidaan ikääntyvän väestön määrällinen kasvaminen ja nuorten pahoinvointi .
• Jatkossakin varmistetaan , että omaiset saavat henkilökohtaista palvelua nopeasti .
7
Visio: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja omaisnäkökulman esille tuoja. Yhdistys on vetovoimainen ja luotettava toimija niin omaisten kuin yhteistyökumppanien ja rahoittajan näkökulmasta. Yhdistyksen kokemusasiantuntijuus on kiinteä osa julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita. Omaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tarvitsemansa tuen. Omaisyhdistyksen tärkein tehtävä on omaisten hyvinvoinnin tukeminen. Vahvan järjestömuotoisen omaistyön vaikuttajan ja arvostetun yhteistyökumppanin toimintaa ovat ohjanneet seuraavat strategiset tavoitteet: Toiminnan strategiset tavoitteet vuosille 2014–2018 1. Omaisten osallisuus Omaisten kokemuksen mukaan heidän arjen asiantuntemuksensa sairastuneen tilanteessa ei tule riittävästi huomioiduksi hoidossa ja palveluissa. Yhdistys vaikuttaa niin, että omaisten osallisuus palveluissa ja omassa elämässä lisääntyy. Tavoitteena on, että omaiset kokevat olevansa oman el ѽф(ȸ$=͕ЁЁͅمЁх٥͕̈́$Օ͕٥͕ɕ+$e͕ٕեٕ̈́ͭхՕхɩ͕+$-塑͕ѽ٥ѥ$٥٥ѕͥѕ($͕ЁЁͅمЁх٥͕̈́Օ+$Aٕչхɩ塑͕ɽ͕խ͕͕̈́ѕ+$Qխѽ͕սٸ($مսѕٽѤ+$)ѭͅمɵѕх͕$ͅمЁ٭хфٕՄѤ((((0