Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 5

Toimintavuoden toisena tavoitteena oli viestinnän tehostaminen ja näkyvyyden lisääntyminen. Yhdistyksen uudesta nimestä ja mielenterveysomaisten valtakunnallisesta Ilonan päivästä (teemana lapsiomaiset) ilmoitettiin lokakuussa näyttävästi koko sivun ilmoituksella Aamulehdessä. Syksyllä Aamulehti julkaisi myös kaksi laajaa omaisaiheeseen liittyvää artikkelia. Yhdistyksen nettisivut uusittiin ja viestintää sosiaalisessa mediassa lisättiin. Näkyvyyden lisääntymisen myötä yhdistyksen omaisneuvonnan asiakasmäärät kolminkertaistuivat syksyn aikana. Yhdistyksen yhteistyökumppaneille tehtiin Webropol-kysely joulukuussa. Kyselyllä kartoitettiin heidän näkemyksiään yhdistyksen toiminnasta. Kyselyyn vastasi 219 henkilöä. Vastaajat näkivät yhdistyksen toiminnan aktiiviseksi, laadukkaaksi ja monipuoliseksi. Maine on hyvä ja toiminta eettisesti kestävää. Yhdistystä pidetään hyvänä yhteistyökumppanina. Kehityskohteina vastaajat nostivat esiin näkyvyyden, edunvalvonnan ja vaikuttamistyön. Vastaajien mielestä yhdistyksen tulisi olla entistä enemmän näkyvillä ja ajaa entistä aktiivisemmin omaisten ja mielenterveyskuntoutujien etuja. Yhdistyksen projekteissa onnistuttiin hyvin. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projekti saatettiin loppuun. Projektin päätösseminaari pidettiin tammikuussa Tampereen Komediateatterin juhlatalossa. Kehitetyt omaistyön hyvät käytännöt mallinnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Innokylään (innokyla.fi). Projektin loppuraportti julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa (urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-580-6). Projektista julkaistiin myös useita artikkeleita alan ammattilehtiin. Etsivä omaistyö -projektissa onnistuttiin myös hyvin. Tuotoksena syntyi Etsivä omaistyö -malli, hoitopiirin aikuispsykiatrian kehittämisprojektin ohjausryhmässä. Yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian kehittämistyöryhmän kanssa järjestettiin myös kuulemistilaisuus omaisille. Edunvalvonnan näkökulmasta yhdistyksen keskeinen sanoma on, että omaisten huomioiminen ei voi olla sattumanvaraista. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioissa pitää huomioida omaiset. Jokaisessa mielenterveys- ja päihdepalveluita tuottavassa yksikössä tulee olla kirjalliset ohjeet ja hyvät käytännöt omaisten tukemiseksi. Kehitystä omaisten huomioimisessa on tapahtunut. Niissä Pirkanmaan kunnissa, joissa mielenterveys- ja päihdestrategia on laadittu, on huomioitu myös omaiset. Toimipaikkakohtaisia ohjeita on myös laadittu. Muun muassa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa laadittiin kirjalliset Perhetyön ohjeet. 5