Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 32

Henkilöstö Yhdistyksen perustoiminnassa olivat työssä toiminnanjohtaja, terveystieteiden maisteri Oili Huhtala, järjestösihteeri, mielenterveyshoitaja, merkonomi Ritva Katajainen, vastaava koordinaattori/tiedottaja, geronomi (AMK), mielenterveyshoitaja Silja Lampinen, koordinaattori, psykiatrinen sairaanhoitaja Katariina Ella sekä omaisemäntä, lähihoitaja Eija Rättäri. Syksyllä Katariina Ellan sijaisena omaisneuvonnassa toimivat sosionomi (AMK) Katriina Krogerus ja yhteiskuntatieteiden maisteri Miia Männikkö. Omaisten koulutus-, kurssi- ja ryhmätoiminnassa olivat työssä vastaava koordinaattori, sosionomi (AMK) Tiina Rissa sekä koordinaattorit sairaanhoitaja Sari Nurminen ja sosionomi (AMK) Juho Soukka. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projektissa toimi projektivastaavana sairaanhoitaja, psykoterapeutti Harriet Paattimäki. Etsivä omaistyö –projektissa toimivat projektivastaava, yhteiskuntatieteiden maisteri Mari Helin-Tuominen ja projektityöntekijä, sosionomi (AMK) Kaisa Ronkainen. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on kehittämismyönteinen työyhteisö, joka tukee työntekijöitään kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti työnohjausta, kehittämispäiviä ja kehityskeskusteluita. Vuonna 2015 työntekijöille järjestettiin kaksi liikuntailtapäivää ja he saivat myös Smartum-seteleitä omaehtoiseen kulttuuri- ja liikuntaharrastukseen. Tilastot toimintavuodelta 2015 32