Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 27

Projektissa työskenteli toukokuuhun 2015 asti vastaava omaistyön koordinaattori Harriet Paattimäki . Osa-aikaisena omaistyön koordinaattorina toimi Silja Lampinen . Tammikuussa järjestettiin päivän kestävä projektin päätösseminaari , jossa teemana oli kohtaaminen . Keväällä 2015 projektin puitteissa tehtiin vielä lukuisia toimipaikkakäyntejä , joissa esiteltiin kehitettyjä hyviä omaistyön käytäntöjä sekä suunniteltiin yhteistyötä . Projektin loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa ( http :// urn . fi / URN : ISBN : 978-952-302-580-6 ). Projektista julkaistiin myös useita artikkeleita alan ammattilehtiin .
Harriet Paattimäki Vartu-projektin päätösseminaarissa tammikuussa 2015 .
Kokemusasiantuntija Pirjo Tervonen Vartu-projektin päätösseminaarissa .
nen mielenterveys- ja päihdepalveluissa . Lisäksi projektissa selvennettiin omaisten palveluketjuja sekä omaistyön rooleja julkisen sektorin ja omaisjärjestöjen kesken . Tavoitteena oli myös omaistyön hyvien käytäntöjen tuottaminen sähköisenä versiona valtakunnalliseen käyttöön .
Omaistyön hyviä käytäntöjä kehitettiin yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa . Omaistyön hyviä käytäntöjä ovat Huomioi omaiset -malli , Omaisneuvonta ja omaisen kohtaamisen prosessi . Lisäksi kehitettyihin käytäntöihin kuuluvat toimipaikkakohtaiset omaistyön kirjalliset ohjeet , omaisnäkökulma alueellisissa mielenterveys- ja päihdestrategioissa sekä kokemusasiantuntijuus mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä .
27
Projektissa työskenteli toukokuuhun 2015 asti vastaava omaistyön koordinaattori Harriet Paattimäki. Osa-aikaisena omaistyön koordinaattorina toimi Silja Lampinen. Tammikuussa järjestettiin päivän kestävä projektin päätösseminaari, jossa teemana oli kohtaaminen. Keväällä 2015 projektin puitteissa tehtiin vielä lukuisia toimipaikkakäyntejä, joissa esiteltiin kehitettyjä hyviä omaistyön käytäntöjä sekä suunniteltiin yhteistyötä. Projektin loppuraportti julkaistiin joulukuussa 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusarjassa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-580-6). Projektista julkaistiin myös useita artikkeleita alan ammattilehtiin. Harriet Paattimäki Vartu-projektin päätösseminaarissa tammikuussa 2015. Kokemusasiantuntija Pirjo Tervonen Vartu-projektin päätösseminaarissa. nen mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lisäksi projektissa selvennettiin omaisten palveluketjuja sekä omaistyön rooleja julkisen sektorin ja omaisjärjestöjen kesken. Tavoitteena oli myös omaistyön hyvien käytäntöjen tuottaminen sähköisenä versiona valtakunnalliseen käyttöön. Omaistyön hyviä käytäntöjä kehitettiin yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Omaistyön hyviä käytäntöjä ovat Huomioi omaiset -malli, Omaisneuvonta ja omaisen kohtaamisen prosessi. Lisäksi kehitettyihin käytäntöihin kuuluvat toimipaikkakohtaiset omaistyön kirjalliset ohjeet, omaisnäkökulma alueell ͥ̈́ѕ̴ٕɅѕ͕̈́ͥͅչѥ́ѕ̴ٕ)ٸ͕((((0