Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 23

hemman suhdetta . Useimmilla rikostaustaisilla henkilöillä on päihde- ja mielenterveysongelmia , ja nämä ongelmat kuormittavat myös heidän omaisiaan . Nämä asiat koetaan erityisen leimaavina , eikä niistä juuri puhuta muualla kuin samaa kokeneiden kesken .

Hipporyhmä oli suunnattu perheille , joissa vanhemmalla on päihde- ja mielenterveysongelmia ja perheessä on 7 – 10-vuotiaita lapsia . Ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi .
Prospect-koulutusryhmä on teemallinen , vertaistukeen perustuva omaisten tukemisen malli . Ryhmää ohjaavat Prospect-koulutuksen saaneet vertaisohjaajat . Ryhmässä tarkastelun kohteena ovat omaisen omat kokemukset ja tunteet , stressin kokeminen sekä selviytyminen haastavassa elämäntilanteessa . Keväällä toteutettiin Prospect Plus -jatkoryhmä , joka oli tarkoitettu omaisille , jotka ovat käyneet aiemmin kymmenen moduulin perusryhmän . Perusryhmää ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi toteutettu .
Kurssitoiminta
Kurssitoiminnan tavoitteena on omaisten tietojen ja taitojen lisääntyminen läheisen sairastumisen aiheuttaman raskaan elämäntilanteen hallitsemiseksi ja siitä selviytymiseksi . Kurssit liittyvät omaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin teemoihin , joita käsitellään keskustellen ja harjoitusten kautta . Kursseja järjestetään eri-ikäisille ( nuorille , työikäisille ), erilaisissa elämänvaiheissa oleville ( lapsiperheille , pariskunnille ), juuri sairastuneiden omaisille sekä jo pitkään sairastaneiden omaisille . Kursseilla on erilaisia koulutuksellisen perhetyön teemoja , joiden tiedetään tukevan omaisten arjen hallintaa ja hyvinvointia : voimavarat , stressinhallinta , ongelmanratkaisu , vuorovaikutus ja tunteiden käsittely . Kursseilla annetaan tietoa päihteistä ja mielenterveysongelmista sekä siitä , miten ne vaikuttavat omaisen arkeen .
Vuonna 2015 järjestettiin kahdeksan kurssikokonaisuutta , joiden teemoina olivat omaisen sopeutumisen tukeminen , selviäminen arjen haasteissa ja voimaantuminen . Kurssit tarjosivat myös tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä omaisen oman hyvinvoinnin lisäämisestä vaikeassa elämäntilanteessa . Lisäksi järjestettiin yksi teemapäivä psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille .
Helmikuussa järjestettiin Nuorten aikuisten kurssi 18 – 30-vuotiaille , jotka ovat huolissaan vanhemman , sisaruksen , puolison tai ystävän mielenterveys- tai päihdeongelmasta . Vertaiskeskustelujen avulla he voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa .
Maaliskuussa järjestettiin Voimia vanhemmuuteen -teemapäivä . Päivän aikana vanhemmat saivat tietoa nuoruusiästä , siihen liittyvistä kehityshaasteista ja nuorten mielenterveysongelmista . Vanhemmat saivat myös jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien muiden vanhempien kanssa .
Huhtikuussa järjestettiin kurssi omaisille , joiden läheinen on sairastunut psykoosiin tai skitsofreniaan . Kurssin painotus oli tiedon saamisessa sekä omaisen sopeutumisessa arkeen , kun läheinen sairastaa . Tärkeää oli myös vahvistaa omaisen oikeutta omaan elämään sekä antaa hänelle välineitä ja tukea omaan jaksamiseensa . Kurssista järjestettiin jatkotapaaminen lokakuussa .
Kesäkuussa järjestettiin kurssi 13 – 17-vuotiaille nuorille , joiden vanhemmalla , sisaruksella tai ystävällä on mielenterveys- ja / tai päihdeongelmia . Kurssin painotus oli tiedon saamisessa sekä vertaistuen mahdollistumisessa . Nuorille painotettiin , miten tärkeää oli pitää huolta itsestään ja
23
hemman suhdetta. Useimmilla rikostaustaisilla henkilöillä on päihde- ja mielenterveysongelmia, ja nämä ongelmat kuormittavat myös heidän omaisiaan. Nämä asiat koetaan erityisen leimaavina, eikä niistä juuri puhuta muualla kuin samaa kokeneiden kesken. Hipporyhmä oli suunnattu perheille, joissa vanhemmalla on päihde- ja mielenterveysongelmia ja perheessä on 7–10-vuotiaita lapsia. Ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Prospect-koulutusryhmä on teemallinen, vertaistukeen perustuva omaisten tukemisen malli. Ryhmää ohjaavat Prospect-koulutuksen saaneet vertaisohjaajat. Ryhmässä tarkastelun kohteena ovat omaisen omat kokemukset ja tunteet, stressin kokeminen sekä selviytyminen haastavassa elämäntilanteessa. Keväällä toteutettiin Prospect Plus -jatkoryhmä, joka oli tarkoitettu omaisille, jotka ovat käyneet aiemmin kymmenen moduulin perusryhmän. Perusryhmää ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi toteutettu. taan tietoa päihteistä ja mielenterveysongelmista sekä siitä, miten ne vaikuttavat omaisen arkeen. Vuonna 2015 järjestettiin kahdeksan kurssikokonaisuutta, joiden teemoina olivat omaisen sopeutumisen tukeminen, selviäminen arjen haasteissa ja voimaantuminen. Kurssit tarjosivat myös tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä omaisen oman hyvinvoinnin lisäämisestä vaikeassa elämäntilanteessa. Lisäksi järjestettiin yksi teemapäivä psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille. Helmikuussa järjestettiin Nuorten aikuisten kurssi 18–30-vuotiaille, jotka ovat huolissaan vanhemman, sisaruksen, puolison tai ystävän mielenterveys- tai päihdeongelmasta. Vertaiskeskustelujen avulla he voivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Maaliskuussa järjestettiin Voimia vanhemmuuteen -teemapäivä. Päivän aikana vanhemmat saivat tietoa nuoruusiästä, siihen liittyvistä kehityshaasteista ja nuorten mielenterveysongelmista. Vanhemmat saivat myös jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien muiden vanhempien kanssa. Huhtikuussa järjestettiin kurssi omaisille, joiden läheinen on sairastunut psykoosiin tai skitsofreniaan. Kurssin painotus oli tiedon saamisessa sekä omaisen sopeutumisessa arkeen, kun läheinen sairastaa. Tärkeää oli myös vahvistaa omaisen oikeutta omaan elämään sekä antaa hänelle välineitä ja tukea omaan jaksamiseensa. Kurssista järjestettiin jatkotapaaminen lokakuussa. Kesäkuussa järjestettiin kurssi 13–17-vuotiaille nuorille, joiden vanhemmalla, sisaruksella tai ystävällä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Kurssin painotus oli tiedon saamisessa sekä vertaistuen mahdollistumisessa. Nuorille painotettiin, miten tärkeää oli pitää huolta itsestään ja Kurssitoiminta Kurssitoiminnan tavoitteena on omaisten tietojen ja taitojen lisääntyminen läheisen sairastumisen aiheuttaman raskaan elämäntilanteen hallitsemiseksi ja siitä selviytymiseksi. Kurssit liittyvät omaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin teemoihin, joita käsitellään keskustellen ja harjoitusten kautta. Kursseja järjestetään eri-ikäisille (nuorille, työikäisille), erilaisissa elämänvaiheissa oleville (lapsiperheille, pariskunnille), juuri sairastuneiden omaisille sekä jo pitkään sairastaneiden omaisille. Kursseilla on erilaisia koulutuksellisen perhetyön teemoja, joiden ti խم)ѕɩх٥ٽѥٽمɅаɕͥфɅѭ԰սɽم́չѕͥѕ丁-͕((((0