Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 16

van hyvin omaisten tarpeisiin . Vastauksista on luettavissa , että yhdistyksellä on yhteistyökumppanien keskuudessa hyvä maine . Yhdistyksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä , ja yhteistyötä halutaan myös jatkaa . Erityisinä kehittämiskohteina vastaajat toivat esiin näkyvyyden lisäämisen , edunvalvonnan ja vaikuttamistyön . Vastaajien mielestä yhdistyksen tulisi lisätä näkyvyyttään sekä omaisten että yhteistyökumppanien keskuudessa .

Vuonna 2015 yhdistys teki monipuolista valtakunnallista yhteistyötä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry : n ja sen alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa . Yhdistyksen edustajina keskusliiton hallituksessa toimivat varsinaisena jäsenenä Ritva Mantela ja varajäsenenä Birgit Viikari . Onnistuneista mielenterveysomaisjärjestöjen välisistä yhteistyömuodoista voidaan nostaa esiin keskusliiton kehittämistyö ( Mieletön Mahdollisuus , OMAVAPA , Opastava ja Prospect ). Vuonna 2015 yhteistyötä tehtiin myös yhteisen edunvalvonnan ja viestinnän näkökulmasta .
Euroopan omaisjärjestöjen liiton ( The European Federation of Family Association of People with Mental Illness , EUFAMI ) kanssa jatkettiin yhteistyötä lähinnä Prospect-toiminnan puitteissa .

Omaisen sopeutumisen tukeminen – oikeaa tukea oikeaan aikaan

Omaisneuvonta on varhaisvaiheen tukimuoto omaisille . Yhdistyksen järjestämässä omaisneuvontapalvelussa omainen pääsee usein ensimmäisen kerran puhumaan ammattilaisen kanssa tilanteestaan . Tavoitteena on , että omainen saa tietoa ja tukea läheisen sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa . Tarjolla on henkilökohtaisia keskusteluaikoja ajanvarauksella , neuvontaa aukioloaikoina ilman ajanvarausta sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa neuvontaa . Neuvonnassa omaiset ovat pääsääntöisesti halunneet kertoa huolistaan ja saada tietoa siitä , miten selviytyä arjessa sairastuneen läheisen kanssa sekä miten pitää omasta jaksamisestaan huolta . Onnistuneen viestinnän myötä omaisneuvonta-asiakkaiden määrä reilusti yli kaksinkertaistui vuonna 2015 . Yhdistyksellä oli 560 omaisneuvonta-asiakasta vuoden aikana . Neuvontaa annettiin henkilökohtaisissa tapaamisissa , puhelimitse sekä sähköpostilla . Omaisneuvonnassa kävijöistä 107 oli uusia omaisia . Puhelimitse tai sähköpostilla neuvontaa saaneista 153 oli uusia omaisia .
Voidakseen elää toimivaa arkea psyykkisesti sairastuneen henkilön rinnalla omainen tarvitsee tietoa sairaudesta ja siitä , miten se näkyy arjessa . Lisäksi tarvitaan tietoa siitä , miten parantaa vuorovaikutusta ja välttää kriisejä , miten selviytyä perheenä sekä miten pitää huolta omasta jaksamisestaan . Tähän pyritään vastaamaan koulutuksissa , joissa yhdistyy asiantuntijatieto ja omaisten
16
van hyvin omaisten tarpeisiin. Vastauksista on luettavissa, että yhdistyksellä on yhteistyökumppanien keskuudessa hyvä maine. Yhdistyksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä, ja yhteistyötä halutaan myös jatkaa. Erityisinä kehittämiskohteina vastaajat toivat esiin näkyvyyden lisäämisen, edunvalvonnan ja vaikuttamistyön. Vastaajien mielestä yhdistyksen tulisi lisätä näkyvyyttään sekä omaisten että yhteistyökumppanien keskuudessa. Vuonna 2015 yhdistys teki monipuolista valtakunnallista yhteistyötä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n ja sen alueellisten jäsen- järjestöjen kanssa. Yhdistyksen edustajina keskusliiton hallituksessa toimivat varsinaisena jäsenenä Ritva Mantela ja varajäsenenä Birgit Viikari. Onnistuneista mielenterveysomaisjärjestöjen välisistä yhteistyömuodoista voidaan nostaa esiin keskusliiton kehittämistyö (Mieletön Mahdollisuus, OMAVAPA, Opastava ja Prospect). Vuonna 2015 yhteistyötä tehtiin myös yhteisen edunvalvonnan ja viestinnän näkökulmasta. Euroopan omaisjärjestöjen liiton (The European Federation of Family Association of People with Mental Illness, EUFAMI) kanssa jatkettiin yhteistyötä lähinnä Prospect-toiminnan puitteissa. Omaisen sopeutumisen tukeminen – oikeaa tukea oikeaan aikaan Omaisneuvonta on varhaisvaiheen tukimuoto omaisille. Yhdistyksen järjestämässä omaisneuvontapalvelussa omainen pääsee usein ensimmäisen kerran puhumaan ammattilaisen kanssa tilanteestaan. Tavoitteena on, että omainen saa tietoa ja tukea läheisen sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Tarjolla on henkilökohtaisia keskusteluaikoja ajanvarauksella, neuvontaa aukioloaikoina ilman ajanvarausta sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa neuvontaa. Neuvonnassa omaiset ovat pääsääntöisesti halunneet kertoa huolistaan ja saada tietoa siitä, miten selviytyä arjessa sairastuneen läheisen kanssa ͕ѕф͕ͅхսф)=չ٥ѥ͹ٽ()фͥɕѤ層ͥхդ)սԸe͕͹ٽфͥфս9ٽхѥ٭хͥ̈́хͥ̈́ա͔)͕ѥ=͹ٽ̈́٥٥(܁ͥͥAա͔хѥٽхͅф́ͥͥ)Y͕ѽمɭ孭͕Ѥ)ͅɅչٸɥх٥͕)ѥѽͅɅՑфͥѕ͔䁅ɩ̈́1ͤх٥хѥѽͥѕɅх)սɽمфɥ͕ѕ͕٥)ɡ͕ѕսфф͕ͅхSɥمхձխͥ̈́̈́塑䁅ͥչѥѥѼѕ((((0