Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 15

seitsemän kertaa sekä yhdistyksen neuvontapalvelussa että Pirkanmaan alueella psykiatrian toimipisteissä. Yhdistyksen kokemusasiantuntijat pitivät kokemuspuheenvuoroja 17 tapahtumassa ja olivat mukana 8 kehittämistyöryhmässä. Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraadissa toimii 4 yhdistyksen kokemusasiantuntijaa. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosyhteistyönä kokemusasiantuntijoita kävi luennoimassa omaisena olosta opiskelijoille 2 kertaa. Yhdistys oli näyttävästi esillä Ilonan päivänä keskustorilla, jossa yhdistyksen kokemusasiantuntija oli kertomassa omaa tarinaansa. Tarina oli luettavissa myös seuraavan päivän Aamulehdessä. Aamulehdessä julkaistiin toinenkin aukeaman kokoinen kokemusasiantuntijan haastattelu. Vertaisryhmätoiminnassa toimijoiden osallisuus näkyi ryhmänohjauksen lisäksi ryhmätoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Omaehtoisena toimintana syntyi käsityöpiiri ja karaokekerho. Vertaisohjaajat vastasivat myös omaiskahvilasta, luovantoiminnan- ja runokahvilasta sekä peliklubista ja toimivat ammattilaisten työparina vertaistukiryhmissä. Omaiskahviloissa oli viikoittain 10–15 kävijää. Vapaaehtoistoimijat olivat aktiivisesti mukana myös virkistystoimikunnassa, työpajoissa ja yleisötapahtumien toteutuksessa. Hallitus, työntekijät ja vapaaehtoiset ovat perinteisesti kokoontuneet yhteen syksyn aloituksen merkeissä. Tänä vuonna teemana oli omaisen kokemusasiantuntijuuden merkitys ja arvo sekä mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyvien stigmojen hälventäminen. Yhteistyössä on voimaa Omaisyhdistyksessä arvostetaan yhteistyötä niin yhdistyksen sisällä kuin myös suhteessa yhteistyökumppaneihin. Hyvien yhteistyösuhteiden luomisessa tarvitaan avointa mieltä, ennakkoluulottomuutta, halua tehdä yhteistyötä ja toisen työn arvostamista. Yhdistyksen sisällä vallitsee hyvä ilmapiiri työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Vuonna 2015 yhdistyksessä panostettiin yhdessä tekemiseen sekä asiakkaiden ja vapaaehtoistoimijoiden osallisuuden lisääntymiseen. Kuulemistilaisuuksien lisäksi järjestettiin työpajoja, jotka liittyivät toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Yhdistys on onnistunut luomaan laajan yhteistyöverkoston niin Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin. Pirkanmaalla yhdistys tekee yhteistyötä lasten, nuorten, työikäisten ja eläkeikäisten terveyden ja hyvinvoinnin parissa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksen yhteistyökumppaneille tehtiin Webropol-kysely joulukuussa 2015. Kyselyllä kartoitettiin yhteistyökumppaneiden näkemyksiä toiminnasta, ja siihen vastasi 219 sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä. Vastaajat kokivat, että yhdistyksen toiminta on monipuolista ja laadukasta. Sen arvioitiin olevan eettisesti kestävää ja vastaa- 15