Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 14

Vapaaehtoistoimijoiden tyky-päivä Kintulammella .
dään osana omaisen sopeutumisprosessia hänen muuttuneessa elämäntilanteessaan . Vapaaehtoisena toimiminen koetaan voimaannuttavana . Se on mielekästä tekemistä , jossa on mahdollisuus omien vahvuuksien ja kokemustiedon hyödyntämiseen sekä yhteisöllisyyden kokemiseen .
Vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen tueksi tarjotaan koulutusta ja virkistystä . Varsinkin virkistystoiminta on koettu erittäin tärkeänä sekä oman jaksamisen että tehtävään ja toimintayhteisöön sitoutumisen kannalta . Vapaaehtoistoiminnan kuukausitiedotteessa kerrotaan vapaaehtoistoimijoita koskevista ja muista yhdistyksen ajankohtaisista asioista . Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset voivat osallistua ryhmätyöohjaukseen ja tarvittaessa varata henkilökohtaisia keskusteluaikoja yhdyshenkilöltään . Kevätja syyskaudella 2015 järjestetyt vapaaehtoisten retket , koulutukset ja tyky-päivät tarjosivat sekä virkistäytymistä että mahdollisuuden yhdessä kehittää ja arvioida toimintaa .
Vapaaehtoistoiminnan yhtenä tavoitteena vuodelle 2015 oli edistää omaisen mahdollisuutta toimia kokemusasiantuntijana toisten omaisten tukemisessa , sairastuneen läheisen hoidossa sekä psykiatristen palveluiden kehittäjänä ja arvioijana . Toisena tavoitteena oli tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen vertaistukeen aiempaa useammalle omaiselle . Kolmantena keskeisenä tavoitteena oli vapaaehtoistoimijoiden osallistaminen yhdistyksen toimintaan ottamalla heidät mukaan suunnitteluun , kehittämiseen ja arviointiin .
Syksyllä 2014 perustettiin kokemuskouluttajista sekä työntekijöistä koottu työryhmä suunnittelemaan yhdistykseen uutta kokemusasiantuntijakoulutusta . Helmikuussa 2015 pidettiin infotilaisuus Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutuksesta . Tästä tilaisuudesta ilmoittautui maaliskuussa alkaneeseen Omaisen Tarina -ryhmään yhdeksän omaista . Koulutus jatkui syksyllä kokemusasiantuntijakoulutuksella ja päättyi yhteiseen vapaaehtoistoiminnan koulutukseen . Useimmat heistä ehtivät jo loppuvuodesta käydä esittämässä tarinansa työntekijöille . Avointen ovien päivässä neljä koulutetuista oli kertomassa omaisen tarinaansa vierailijoille . Palaute järjestetystä koulutuksesta oli erittäin myönteistä . Koettiin , että se antoi hyvät valmiudet toimia kokemusasiantuntijana . Kokemusasiantuntijat osallistuivat sekä suunnittelu- että koulutusryhmiin yhdessä työntekijöiden kanssa .
Tukihenkilötoiminnan järjestämisessä keskeisiä ovat omaisten ja yhteistyökumppanien tarpeet . Tukihenkilöiden vähäisen kysynnän vuoksi tällaiselle toiminnalle ei ole ollut tarvetta . Sen sijaan omaiselle on tarjottu mahdollisuutta henkilökohtaiseen vertaistukeen järjestämällä tapaamiset omaisneuvonnan puitteissa . Aiemmin koulutetut kokemusasiantuntijat tapasivat omaisia
14
virkistäytymistä että mahdollisuuden yhdessä kehittää ja arvioida toimintaa. Vapaaehtoistoiminnan yhtenä tavoitteena vuodelle 2015 oli edistää omaisen mahdollisuutta toimia kokemusasiantuntijana toisten omaisten tukemisessa, sairastuneen läheisen hoidossa sekä psykiatristen palveluiden kehittäjänä ja arvioijana. Toisena tavoitteena oli tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen vertaistukeen aiempaa useammalle omaiselle. Kolmantena keskeisenä tavoitteena oli vapaaehtoistoimijoiden osallistaminen yhdistyksen toimintaan ottamalla heidät mukaan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Syksyllä 2014 perustettiin kokemuskouluttajista sekä työntekijöistä koottu työryhmä suunnittelemaan yhdistykseen uutta kokemusasiantuntijakoulutusta. Helmikuussa 2015 pidettiin infotilaisuus Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi -koulutuksesta. Tästä tilaisuudesta ilmoittautui maaliskuussa alkaneeseen Omaisen Tarina -ryhmään yhdeksän omaista. Koulutus jatkui syksyllä kokemusasiantuntijakoulutuksella ja päättyi yhteiseen vapaaehtoistoiminnan koulutukseen. Useimmat heistä ehtivät jo loppuvuodesta käydä esittämässä tarinansa työntekijöille. Avointen ovien päivässä neljä koulutetuista oli kertomassa omaisen tarinaansa vierailijoille. Palaute järjestetystä koulutuksesta oli erittäin myönteistä. Koettiin, että se antoi hyvät valmiudet toimia kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijat osallistuivat sekä suunnittelu- että koulutusryhmiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Tukihenkilötoiminnan järjestämisessä keskeisiä ovat omaisten ja yhteistyökumppanien tarpeet. Tukihenkilöiden vähäisen kysynnän vuoksi tällaiselle toiminnalle ei ole ollut tarvetta. Sen sijaan omaiselle on tarjottu mahdollisuutta henkilökohtaiseen vertaistukeen järjestämällä tapaamiset omaisneuvonnan puitteissa. Aiemmin koulutetut kokemusasiantuntijat tapasivat omais ()Yѽѽ-ձ()͕ͅͽյɽ͕ͥ)չ̈́ѥѕͅYѽ͕ѽхٽхمM)ѕ̈́)مխͥѥّ͕͕ѕٱ呕͕)Yѽѽ͕ͅՕͤхɩхձф٥ɭYͥ٥ɭѽфԁɥɭ͕)͕ͅѕѽхѕٸͥѽյ͕фYѽѽխͥѥѕ̈́ɽхمѽѽфͭ٥фեф塑͕)хͥфͥфQ̈́խ)مЁمѽ͕ЁٽمЁͅՄ塷ٽխ͕х٥х̈́مɅф٭хͥͭѕՅ塑͡ٱ-ѩͭՑԁɩѕЁمѽѕ)ɕѭаձխ͕ЁЁхɩͥمЁ͕((((0