Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 12

Edunvalvontaa

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön osuus yhdistyksen tekemästä työstä on merkittävä . Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä on suuressa muutoksessa . Psykiatriset laitospaikat ovat vähentyneet entisestään . Hoitoajat sekä mielenterveys- että päihdepalveluissa ovat lyhentyneet . Tavoitteena on , että entistä useampi sairastunut selviää ilman laitoshoitoa tai asumispalveluyksikköä omassa kodissaan . Tavoite on sinänsä hyvä , mutta edellyttää kunnilta panostamista perus- ja avopalveluihin . Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kotona selviytyminen edellyttää entistä tehokkaampia päivystyksellisiä- , liikkuvia- ja konsultaatiopalveluita .
Edunvalvonnan ja vaikuttamisen näkökulmasta yhdistyksen ydinviesti on , että laitos- ja asumispalveluita ei voida vähentää omaisten kustannuksella . Omaisten vastuu sekä huoli sairastuneista läheisistään on valtaisa . Omaiset ovat kuormittuneita ja masentuneita ( vuonna 2014 tehdyn omaiskyselyn perusteella noin 46 prosenttia omaisista oli masentuneita ). Omaiset tarvitsevat tietoa , tukea ja ohjausta selviytyäkseen arjessa sairaan läheisensä rinnalla .
Omaisten aito kohtaaminen , tukeminen ja tiedonsaanti ei voi olla sattumanvaraista . Omaisten tasavertainen kohtelu ei voi olla riippuvaista asuin- tai hoitopaikasta eikä hoitavasta henkilöstä . Yhdistys on tehnyt vaikuttamistyötä , jotta omaisten huomiointi ja tukeminen kirjataan mielenterveys- ja päihdestrategioihin . Tavoitteena on , että jokaisessa mielenterveys- ja päihdepalveluita tuottavassa yksikössä on kirjalliset ohjeet ja toimivat käytännöt omaisten tukemiseksi . Nämä asiat on nostettu esiin ammattilaisille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa ja toimipaikkakäynneillä .
Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset omaiset ovat toimineet omaistyön asiantuntijoina monissa eri työryhmissä . Niistä tarkemmin oheisessa edunvalvonnan koosteessa .
Kokemusasiantuntija Kati Arvola ja Tampereen apulaispormestari Mikko Aaltonen sekä kansanedustaja Tiina Elovaara Ilonan päivän tapahtumassa Tampereen Keskustorilla 9.10.2015 .
12
Edunvalvontaa Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön osuus yhdistyksen tekemästä työstä on merkittävä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä on suuressa muutoksessa. Psykiatriset laitospaikat ovat vähentyneet entisestään. Hoitoajat sekä mielenterveys- että päihdepalveluissa ovat lyhentyneet. Tavoitteena on, että entistä useampi sairastunut selviää ilman laitoshoitoa tai asumispalveluyksikköä omassa kodissaan. Tavoite on sinänsä hyvä, mutta edellyttää kunnilt хф̴)ٽٕե5ѕ̴ٕչѽթѽ͕٥嵥ѥѕ͕ͧ٥ձхѥٕեф)չمٽمх͕٭ձф塑͕呥٥Ѥѽ̴)յٕեфٽѕ)хխ͕=ѕمԁ͕սͅɅչфͥمх̈́=͕Ёم)սɵչф͕չфս()ѕ币͕ͭ币ѕ؁ɽ͕ѥͥф͕չф=͕Ёх٥͕مЁѥѽխф͕٥͕ɩ̈́)ͅɅ͕ɥ)=ѕѼхխѥͅѤٽͅյمɅф=ѕхٕͅхѕԁٽɥمф)եхѽфхمф)éѕЁمхфѕսѤխɩхѕ̴ٕɅѕQٽѕ)͕̈́ѕ̴ٕٕեфսхم̈́ͥɩ͕ЁЁѽم)Ёѕխ͕ͤ;ͥЁ)ѕԁͥѥͥչե̈́ձѥխͥ̈́ѽ幹)e͕ٹѕЁمѽ͕Ё͕)مЁѽЁٸͥչѥ̈́ɤ塵9хɭ͕̈́)չمٽѕ̈́()-ͥͅչѥ)-ѤٽQɕ)ձɵхɤ5ѽ)͕ͅхQمɄ)%хյ̈́)Qɕ-ͭѽɥԸ((((0