Mi primera publicacion | Page 20

UN CURS EN CRISI,

UNA COMUNITAT A PROVA PROVA.

Quin final de curs! Poc es podia imaginar ningú el que estem vivint.

Aquesta crisi sanitària global ens ha obligat a viure situacions noves i gens fàcils, on hem hagut d'adaptar-nos, reaccionar i inventar per sobreviure-la, superant angoixes, neguits, albirant l'incert futur immediat. Cadascú segons les seves circumstàncies, possibilitats i responsabilitats. Amb encerts, errors i de nou encerts i errors en cada canvi. L'escola també, adaptant-se i procurant oferir de la millor manera possible la seva tasca educativa i l'acompanyament als infants i a les famílies, amb el neguit que ningú es quedés enrere.

De la mateixa manera, com a col·lectiu de famílies de l'escola a través de l'AFA, hem hagut de reaccionar.

Per un costat s'havia de resoldre què fer amb el personal contractat per l'AFA per oferir tots els serveis. Tenim contractades 2 persones fixes i el col·lectiu de monitores (unes 25 persones, segons el moment), que en general són fixes discontinus. En aturar-se l'activitat escolar els serveis oferts per l'AFA també es van aturar, i per tant els ingressos que generem les famílies en forma de quotes o de mensualitats segons els serveis emprats. Per no haver d'acomiadar a cap dels nostres treballadors es va haver de decidir acollir-nos a l'ERTO ofert per a aquesta situació, i tot el monitoratge hi és des de l'abril passat. Els dos treballadors fixes, se'ls ha fet només del 50%, en haver de seguir fent tasques de gestió des de casa seva.

Com a organització, s'ha volgut mantenir, tant com s'ha pogut, la nostra manera de fer i de ser. La urgència de la situació ha fet que la Junta Petita hagués de prendre moltes decisions directament, reunint-se virtualment i executant de la manera més àgil possible. Tot i així s'ha anat informant al màxim a totes les famílies de la situació i decisions preses (s’han enviat fins a quatre comunicats), i s'han realitzat dues Juntes Ampliades virtuals, de lliure participació (com les presencials), on s'han explicat i validat les decisions preses, i se n'han pres de noves quan ha calgut.

UN CURS EN CRISI,

UNA COMUNITAT A PROVA

Quin final de curs! Poc es podia imaginar ningú el que estem vivint.

Aquesta crisi sanitària global ens ha obligat a viure situacions noves i gens fàcils, on hem hagut d'adaptar-nos, reaccionar i inventar per sobreviure-la, superant angoixes, neguits, albirant l'incert futur immediat. Cadascú segons les seves circumstàncies, possibilitats i responsabilitats. Amb encerts, errors i de nou encerts i errors en cada canvi. L'escola també, adaptant-se i procurant oferir de la millor manera possible la seva tasca educativa i l'acompanyament als infants i a les famílies, amb el neguit que ningú es quedés enrere.

De la mateixa manera, com a col·lectiu de famílies de l'escola a través de l'AFA, hem hagut de reaccionar.

Per un costat s'havia de resoldre què fer amb el personal contractat per l'AFA per oferir tots els serveis. Tenim contractades 2 persones fixes i el col·lectiu de monitores (unes 25 persones, segons el moment), que en general són fixes discontinus. En aturar-se l'activitat escolar els serveis oferts per l'AFA també es van aturar, i per tant els ingressos que generem les famílies en forma de quotes o de mensualitats segons els serveis emprats. Per no haver d'acomiadar a cap dels nostres treballadors es va haver de decidir acollir-nos a l'ERTO ofert per a aquesta situació, i tot el monitoratge hi és des de l'abril passat. Els dos treballadors fixes, se'ls ha fet només del 50%, en haver de seguir fent tasques de gestió des de casa seva.

Com a organització, s'ha volgut mantenir, tant com s'ha pogut, la nostra manera de fer i de ser. La urgència de la situació ha fet que la Junta Petita hagués de prendre moltes decisions directament, reunint-se virtualment i executant de la manera més àgil possible. Tot i així s'ha anat informant al màxim a totes les famílies de la situació i decisions preses (s’han enviat fins a quatre comunicats), i s'han realitzat dues Juntes Ampliades virtuals, de lliure participació (com les presencials), on s'han explicat i validat les decisions preses, i se n'han pres de noves quan ha calgut.

20