Mi primera publicacion | Page 21

Les diverses comissions, han anat coordinant-se segons la seu àmbit de treball, també de manera virtual, mirant de preveure el màxim de coses possible per tancar aquest curs i encarar el proper. Menció especial per la Comissió de Casal d'Estiu, que juntament amb l'equip directiu del casal, han maldat per poder oferir el millor casal possible, tot complint amb les estrictes directrius marcades per les autoritats.

Els Consells Escolars, també s'han realitzat de manera virtual, tot procurant no trencar la participació col·laborativa claustre-famílies, per fer més fàcil el repte encarat.

Un munt de reptes complexes, que la força del col·lectiu ha permès anar resolent poc a poc.

Però abans de la crisi hi hagut més coses! En recordem alguna? Segurament la més important ha estat la reforma del pati. Després de diversos anys coent el projecte i veient la manera de portar-lo a terme, finalment hem realitzat la reforma del pati. I tampoc han estat flors i violes. Un cop esgotades les diverses vies provades amb l'administració pública, demanant suport econòmic per la reforma del pati, i sense obtenir cap resultat positiu rellevant, com a comunitat escolar vam decidir tirar endavant el projecte, comptant amb els recursos econòmics de l'AFA i la dedicació voluntària de famílies i mestres.

21