Metropolis - Turystyka i Kultura SC_turystyka_i_kultura_pl_web

TURYSTYKA I KULTURA Rozwiązanie obejmuje aplikację centralną zarządzającą rozmieszczonymi w mieście beaconami, która prezentuje statystyki oraz scenariusze grywalizacji, jak również mobilną aplikację turystyczną. Moduł turystyczny w Metropolis Pozwala na przeglądanie, edycję oraz dodawanie nowych punktów turystycznych. Na mapach pre- zentowane są wszystkie atrakcje turystyczne wprowadzone do systemu Metropolis. Standardowi użytkownicy mają dostęp jedynie do opisu danego miejsca, galerii zdjęć z nim powiązanych oraz kilku dodatkowych informacji wprowadzonych w sys- temie (np. godziny otwarcia, cena biletu). Mobilna aplikacja turystyczna Zaawansowani użytkownicy dostają możliwość edycji miejsc zarządzanych przez system. Dodatkowo mają dostęp do ukrytych atrybutów oraz identyfikatora, które fizycznie definiują beacon powiązany z danym miejscem. Istnieje możliwość modyfikacji opisów danego punktu, przesunięcia go w inne miejsce oraz edycji galerii zdjęć z nim powiązanych. Dla danego miejsca można definiować również dodatkowe atrybuty widoczne dla użytkownika. Pozwalają one m.in. na: Integrację z modułem osiągnieć w aplikacji mobilnej; Kategoryzację atrakcji turystycznych – tworze- nie szlaków; Wprowadzanie dodatkowych informacji o go- dzinach otwarcia, cenach biletów, kodach zniżkowych.