Metropolis - Transport Publiczny SC_transport_publiczny_pl_web

TRANSPORT PUBLICZNY Metropolis Transport Platform – nowoczesne usługi mobilności w Twoim mieście Kompleksowe rozwiązanie dla sprawnego wdrożenia systemu elektronicznego biletu, dynamicznej informacji pasażerskiej i karty mieszkańca. METROPOLIS TRANSPORT PLATFORM: WIĘCEJ NIŻ TYLKO SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW Kompleksowy i nowoczesny system sprzedaży i obsługi pasażera: nowoczesny portal klienta, aplikacja mobilna umożliwiające zdalne i bezgotówkowe zakupy oraz wygodne odbywanie podróży; wysokiej klasy wyposażenie pojazdów, kontrolerów, stacjonarnych i mobilnych punktów sprzedaży; obsługa nowoczesnych kanałów płatności, również zbliżeniowe karty płatnicze w modelu Mass Transit Transport, jak i nowoczesne karty miejskie/mieszkańca. Intermodalność i integracja taryfowa: możliwość włączenia w system również innych miejskich lub gminnych środków transportu; dynamiczna konfiguracja dowolnej liczby biletów i usług miejskich podlegających sprzedaży i rozliczeniu; pełna obsługa podróży w oparciu o bilety czasowe, strefowe, taryfę odległościową lub przystankową w modelu CheckIn/CheckOut lub BeIn/BeOut; pełna obsługa rozliczeń pieniężnych, dofinansowań, ulg; kreowanie promocji i ofert specjalnych dla pasażerów. Pewność inwestycji: eliminacja fraudów i uszczelnienie systemu dystrybucji biletów; architektura zapewniająca bezpieczeństwo gromadzonych danych, wydajność analizy i wymiany informacji (RESTfull Open API wraz z IoT), modułowość i rozwój przez wiodącego dostawcę rozwiązań informatycznych; wiele możliwości wdrożenia (chmura, kolokacja), różne warianty utrzymania; różne warianty finansowania inwestycji, również leasing, model operatorski, możliwość skorzystania z dofinansowania UE; krótki czas wdrożenia i pewność sukcesu projektu.