Metropolis - Mobilność i Bezpieczeństwo SC_mobilnosc_i_bezpieczenstwo_pl_web

MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Mobilność i bezpieczeństwo to zestaw modułów w Metropolis, który pozwala m.in. na monitorowanie zajętości miejsc parkingowych, zdarzeń w zatokach autobusowych i na przystankach oraz udostępnia aplikację mobilną do nawigacji na wolne miejsca parkingowe i obsługi zgłoszeń obywatelskich. Umożliwia również prowadzenie zaawansowanych statystyk związanych z różnymi aspektami przemieszczania się obiektów w przestrzeni miejskiej (autobusy, samochody osobowe, jednoślady i piesi). Monitoring i analityka wideo ścieżek rowerowych i ciągów komunikacyjnych W module analitycznym definiuje się strefy zainteresowania i linie, których przecięcie zwiększa wartość licznika po detekcji określonego obiektu do obserwacji np. dziecko opuszczające bezpieczny plac zabaw. Dodatkowo bada, które odcinki ścieżek rowerowych są najczęściej uczęszczane przez rowerzystów. W aplikacji mobilnej oraz webowej mogą być pokazane wszystkie ścieżki rowerowe wraz z podglądem ilu rowerzystów pojawiło się na niej w interwałach czasowych (ostatnia godzina, dzień, tydzień). Takie informacje są bardzo istotne z punktu widzenia planowanych inwestycji np. nowe ścieżki rowerowe. Monitoring Parkingów Na podstawie danych o stanie zajętości parkingów pobranych z istniejącego systemu strefy parkowania (np. parkomatów, urządzeń kontrolerskich i wyda- nych abonamentów) lub docelowym (wyposa- żonym w czujniki indukcyjne i/lub z wykorzystaniem analityk wideo) na terenie miasta, system prezentuje poziom napełnienia miejsc postojowych w strefie poprzez dowolne media jak smartfony, tablice zmiennej treści lub strony www. W ten sposób udostępniona informacja znacząco wpływa na zmniejszenie liczby pojazdów w centrum poszu- kujących wolnych miejsc parkingowych, co pozy- tywnie przekłada się na jakość powietrza i ogranicza ruch kołowy pojazdów. Mieszkaniec lub turysta będzie informowany o liczbie wolnych miejsc na danym parkingu i jednocześnie nawigowany do wybranego parkingu za pomocą aplikacji mobilnej.