Metropolis - Ekologia SC_ekologia_pl_web

EKOLOGIA Moduł Pomiar jakości środowiska w systemie Metropolis to kompleksowe rozwiązanie zapewniające pozyskanie, analizę i prezentację danych ze stacji pogodowych oraz wielu czujników środowiskowych umieszczonych w przestrzeni miejskiej. Platforma posiada zestaw konektorów umożliwiających podłączanie różnej klasy czujników. W szczególności umożliwia pomiar kluczowych wskaźników związanych z jakością powietrza na terenie objętym wdrożeniem, takich jak: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie, CO/CO2, SO/SO2, NO2, Zapylenie (PM1, PM2,5, PM10), Ozon O3. Pomiar jakości powietrza oraz gromadzenie danych do analizy wpływu czynników odpowiadających za nadmierne zapylenie są m.in. niezbędnym elementem strategii zwalczania smogu. Możliwe jest również uzupełnienie metryk związanych z pomiarami powietrza o kolejne aspekty związane ze środowiskiem: pomiar poziomu wody, pomiar hałasu, pomiar natężenia światła, pomiar wilgotności gleby, pomiar opadów, pomiar prędkości i kierunku wiatru. Czujniki dokonujące pomiarów przekazują dane do części centralnej platformy Metropolis z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things. Dane przekazywane przez czujniki są uzupełnione o szereg metadanych, zapewniających późniejsze ich efektywne analizowanie, w szczególności stempel czasowy oraz informacje globalizacyjne.