metal.lics | Page 2

ÍNDEX 1.Indicacions generals pàgina 2 2.Indicacions generals sobre Metàl.lics pàgina 6 3.Objectius didàctics i continguts pàgina 7 4.Guia del concert pàgina 9 5.Propostes didàctiques pàgina 13 6.Vocabulari i glossari pàgina 22 7.Bibliografia pàgina 30 8.Fitxa tècnica i repertori pàgina 31 9.Programa de mà pàgina 32 10.Enllaços a pàgines web pàgina 33 1