Memoria [PL] Nr 50 (11/2021)

EMORIA

50 (11/2021)

PAMIĘĆ • HISTORIA • EDUKACJA

ŚLADAMI

ŻYDOWSKICH DZIECI

W BERLINIE

Z WYKORZYSTANIEM SMARTPHONE’A

NOWA WYSTAWA W ŁODZI POŚWIĘCONA OBOZOWI DLA ROMÓW I SINTI W GETCIE W LITZMANNSTADT

AUSCHWITZ JAKO PAMIĘĆ,

Z KTÓREJ NALEŻY WYCIĄGNĄĆ LEKCJĘ. GENEWA, SZCZYT PREZYDENTÓW USA I ROSJI

LEFT BEHIND – PROJEKT PRZYBLIŻAJĄCY MAŁO ZNANE HISTORIE HOLOKAUSTU NA PODSTAWIE NOWYCH NARZĘDZI

WSPÓŁPRACA EDUKACYJNA

MUZEUM AUSCHWITZ

Z MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIEM „MEMORIAŁ”