Memoria [PL] Nr 50 (11/2021) - Page 20

AUSCHWITZ JAKO PAMIĘĆ,

Z KTÓREJ NALEŻY WYCIĄGNĄĆ LEKCJĘ. GENEWA, SZCZYT PREZYDENTÓW USA I ROSJI

A wszystko to za sprawą szwajcarskiej organizacji edukacyjnej, która zorganizowała nad jeziorem szczegółową wystawę poświęconą losom Carla Lutza oraz historii Żydów z Budapesztu podczas Holokaustu. Jeden z paneli poświęcony był prześladowaniom tej mniejszości żydowskiej w kwietniu i maju 1944 roku oraz przybyciu jej członków do obozu Auschwitz-Birkenau.

Wydarzenie zainaugurowali Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Cherrie Daniels, Specjalna Wysłanniczka USA ds. Holokaustu oraz Alfonso Gomez, Radny Administracji Miasta Genewy odpowiedzialny za różnorodność.

Genewa to nie tylko obecna siedziba Czerwonego Krzyża i wielu organizacji międzynarodowych; miasto to stanowiło centrum działań na rzecz ratowania węgierskich Żydów podczas drugiej wojny światowej. Po wojnie stało się popularnym celem imigrantów. Dlatego wiele rodzin węgierskich Żydów z Genewy przekazało organizatorom swoje fotografie rodzinne.

Wystawa została zaprezentowana na początku czerwca 2021, jednak na czas Szczytu między prezydentami Bidenem i Putinem wyjątkowo przywrócono ją i pokazano blisko miejsca, w którym stacjonował korpus prasowy Białego Domu.

– Tak jak w latach trzydziestych, kłamstwa, nienawiść, obwinianie i odczłowieczenie trawią w dzisiejszym świecie tkanki naszego społeczeństwa – powiedziała Wysoka Komisarz ONZ Michelle Bachelet w swojej przemowie inauguracyjnej. – Musimy sprawić, by dyskurs publiczny opierał się na szacunku i faktach w sposób obiektywnych odzwierciedlających prawdę, w tym fundamentalną prawdę o równych prawach i godności wszystkich ludzi.

W 2022 roku wystawa zostanie zaprezentowana na Węgrzech obok pomnika Butów na brzegu Dunaju.

W czerwcu 2021 w Genewie miał miejsce jeden z najważniejszych Szczytów dyplomatycznych w historii miasta. Nad Jeziorem Genewskim rozmawialiśmy o Joe Bidenie, Vladimirze Putinie… i Carlu Lutzu.

Cercle Carl Lutz

Cercle Carl Lutz to szwajcarska organizacja edukacyjna nosząca imię Sprawiedliwego, który stanął na czele największej dyplomatycznej operacji ratunkowej w historii drugiej wojny światowej.

Organizacja zaangażowała się

w szkolenie przewodników Muzeum Auschwitz oraz zorganizowała wiele paneli i wydarzeń we Francji, Węgrzech, Szwajcarii, Grecji, Szwecji, USA, a ostatnio

w Warszawie.

www.carl-lutz.com