Memoria [PL] Nr 50 (11/2021) - Page 2

SPIS TREŚCI

WSPÓŁPRACA EDUKACYJNA

MUZEUM AUSCHWITZ

Z MIĘDZYNARODOWYM

STOWARZYSZENIEM „MEMORIAŁ”

LEFT BEHIND – PROJEKT

PRZYBLIŻAJĄCY MAŁO

ZNANE HISTORIE HOLOKAUSTU

NA PODSTAWIE NOWYCH NARZĘDZI

ŚLADAMI

ŻYDOWSKICH DZIECI W BERLINIE

Z WYKORZYSTANIEM SMARTPHONE’A

NOWA WYSTAWA STAŁA

OBÓZ CYGAŃSKI W GETCIE ŁÓDZKIM

(1941-1942)

AUSCHWITZ JAKO PAMIĘĆ,

Z KTÓREJ NALEŻY WYCIĄGNĄĆ LEKCJĘ.

GENEWA, SZCZYT PREZYDENTÓW USA I ROSJI