Memoria [PL] Nr 50 (11/2021) - Page 19

Scenariusz: Marcin Gawryszczak, Andrzej Grzegorczyk

Współpraca: Bogdan Galas, Maria Szulc

Konsultacja merytoryczna: Izabela Terela

Projekt wizualny: Tamara Sass

 

Partnerzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Fundacja w Stronę Dialogu, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. 

 

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Łodzi pochodzących z dotacji celowej.

przyszło im żyć, przebieg epidemii tyfusu oraz likwidacji obozu. Postscriptum stanowi zaś fragment o samej Kuźni Romów, jako miejscu zbrodni – miejscu pamięci. Praktycznie wyeliminowano elementy odautorskiej narracji, oddając głos źródłom historycznym. Zabieg ten miał na celu przeniesienie akcentu z wiedzy faktograficznej, przede wszystkim na nawiązanie emocjonalnej relacji z opowiadaną historią. Wyjątkowym elementem jest więc odsłuch audio relacji Arnolda Mostowicza, więźnia getta łódzkiego, który jako lekarz zdiagnozował szerzącą się w obozie epidemię i był naocznym świadkiem dramatu Romów. Jego wspomnienia, o warunkach panujących w obozie, spisane po latach stanowią wstrząsający obraz rzeczywistości w której przyszło żyć i umierać osadzony w obozie.

Nowa ekspozycja wraz z działaniami towarzyszącymi stanowi sposobność do poznania dziejów tego unikalnego, jedynego obok cygańskiego obozu familijnego (Zigeunerfamilienlager) w Auschwitz II-Birkenau, miejsca odosobnienia Romów w okresie okupacji na ziemiach polskich.