Memoria [PL] Nr 49 (10/2021) | Page 8

DIGITAL COLLECTIVE MEMORY (CYFROWA PAMIĘĆ ZBIOROWA)

DOŁĄCZ DO NOWEJ

INTERNETOWEJ PLATFORMY

I SPOŁECZNOŚCI

Europejska kultura pamięci jest mocno rozczłonkowana. Porównując podejście przyjmowane w różnych państwach zauważamy różnice w tym, jak radzą sobie one z tematyką na przykład narodowego socjalizmu, okupacji, Holokaustu lub pracy przymusowej. Różnice te wynikają między innymi ze specyfiki doświadczeń historycznych w danym regionie oraz z warunków społeczno-politycznych. Często jednak miejsca, możliwości oraz podejście do edukacji historyczno-obywatelskiej wyraźnie różnią się nawet w obrębie danego kraju.

W obliczu tak złożonej sytuacji ciężko jest wyciągnąć z analizy historycznej ogólne wnioski, nie mówiąc już o utworzeniu bazy dostępnych materiałów cyfrowych bądź podmiotów zaangażowanych w europejską kulturę pamięci. W praktyce takie pojęcia, jak „kultura pamięci 4.0”, „cyfrowe dziedzictwo kulturowe” czy „pamięć cyfrowa” bądź „historia cyfrowa” wykorzystywane są do kategoryzowania poszczególnych projektów, jednak dokładna definicja pozostaje niejasna. Do tej pory nie powstało centralne miejsce,

w którym obywatele rożnych krajów mogliby spotykać się, by wymieniać swoje poglądy

w zakresie podejścia, rozwiązań, wyzwań oraz wspólnych (bądź odmiennych) wytycznych dla kultury pamięci cyfrowej.

Szybkość postępu technologicznego oraz demokratyzacja możliwości korzystania

z nowych rozwiązań czynią pilniejszą niż kiedykolwiek wcześniej konieczność prowadzenia dyskursu w tym temacie oraz zaangażowania weń wielu podmiotów. Mamy dziś do czynienia z ogromną liczbą „graczy”, ponieważ to już nie tylko te najbardziej znane

i największe miejsca i instytucje angażują się

w tworzenie, przetwarzanie i udostępnianie treści historycznych oraz materiałów edukacyjnych. Dołączyło do nich wiele mniejszych prywatnych inicjatyw i projektów,

z których większość korzysta z pracy wolontariuszy bądź z funduszy publicznych. Do obszaru cyfrowej kultury pamięci dołączyły także osoby prywatne biegle poruszające się

w przestrzeni zdigitalizowanych treści oraz startupy.

Digital Collective Memory – narodziny nowej społeczności

W toku tych rozważań narodził się pomysł utworzenia centralnej platform internetowej,

w ramach której członkowie wszystkich instytucji – zarówno tych małych, jak i dużych – oraz osoby prywatne mają możliwość dzielenia się pomysłami na rozwiązania w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych do edukacji historycznej. Fundacja EVZ z siedzibą w Berlinie oraz ośrodek intelektualny iRights.Lab oferują takie właśnie centrum mentalnej wymiany.

Powołaliśmy do życia Digital Collective Memory, nową społeczność, którą tworzą głownie, lecz nie jedynie, osoby pochodzące z Europy Środkowej i Wschodniej. W tym miejscu planujemy wydarzenia, prowadzimy dyskusje, dostarczamy informacji zwrotnej o projektach i udostępniamy zasoby. Fundacja EVZ oraz iRights.Lab poszukują osób chętnych do aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu Społeczności: badaczy, praktyków, programistów, projektantów, w tym projektantów gier, pracowników muzeów oraz miejsc pamięci, a także wszystkich innych chętnych do zaangażowania się w tworzenie cyfrowych narzędzi na rzecz promowania kultury pamięci.

Długoterminowym celem jest sprawienie, by takie miejsca spotkań i wymiany idei, jak Digital Collective Memory przyczyniały się do oglądu danego projektu z nowej perspektywy oraz do wdrażania nowych rozwiązań. W ten sposób formaty cyfrowe będą wciąż rozwijać się i wyróżniać spomiędzy innych rozwiązań, dostarczając wartościowych punktów kontaktowych w ramach pluralistycznych społeczeństw. I to właśnie jest dziś jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz i w przyszłości kluczowym będzie ochrona młodzieży stanowiącej grupę docelową przed wpływem prawicowego ekstremizmu, populizmu, przed oddziaływaniem teorii spiskowych bądź skrajnych opinii w cyfrowym świecie. Mnogość nowych zaangażowanych podmiotów sprawia, że znów ożywa dyskusja nad „odpowiednimi” sposobami upamiętnienia oraz przybliża historię wszystkim tym, którzy nie będą mieli możliwości bezpośredniego kontaktu z naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. Rodzą się jednak bardzo konkretne potrzeby w zakresie wyświetlania oraz korzystania ze źródeł internetowych.

Jak mogę się zaangażować?

Zapraszamy wszystkie osoby aktywne w sferze cyfrowej kultury pamięci do odwiedzenia naszej platformy! Wszyscy chętni mają możliwość rejestracji online. Po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji użytkownik natychmiast uzyskuje dostęp do platformy wraz ze wszystkimi funkcjami. Użytkownicy proszeni są o utworzenie profilu zawierającego tak wiele informacji ułatwiających networking, jak to tylko możliwe. Istnieje także możliwość stworzenia nowej grupy – tak zwanej przestrzeni – do prowadzenia dyskusji nad konkretnym tematem lub projektem. 25 listopada 2021 zapraszamy wszystkich użytkowników platformy na wydarzenie online, które przyczyni się do dalszego sprecyzowania profilu społeczności oraz rozwoju networkingu.

Digital Collective Memory

Platforma: https://memory-collective.org

Napisz do nas: [email protected]

Fundacja Remembrance, Responsibility and Future (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość,

Fundacja EVZ) wraz z iRights.Lab zapraszają do dołączenia do społeczności internetowej zaangażowanej w digitalizację edukacji historyczno-obywatelskiej. Nasza platforma o nazwie Digital Collective Memory (Cyfrowa Pamięć Zbiorowa) umożliwia dzielenie się wiedzą i networking, a także prowadzenie spotkań i dyskusji online.

EVZ Foundation / iRights.Lab