Memoria [PL] Nr 49 (10/2021) | Page 28

NOWA WYSTAWA THE WIENER

HOLOCAUST LIBRARY

THIS FASCIST LIFE:

RADICAL RIGHT MOVEMENTS

IN INTERWAR EUROPE

W obliczu prawicowego radykalizmu rosnącego w siłę w Europie i w innych częściach świata wystawa ta nabiera aktualności i powraca do pierwszych przejawów destrukcyjnego zjawiska faszyzmu.

Partie polityczne, ugrupowania milicji oraz ruchy o charakterze faszystowskim pojawiły się w całej Europie po pierwszej wojnie światowej. Organizacje te łączyły ultra nacjonalistyczne idee oraz podobny styl i sposób działania, poprzez które kształtowały politykę i społeczeństwo, niekiedy kompletnie je zmieniając. Mobilizowały się na ulicach, by atakować swoich przeciwników oraz wspierały dochodzenie do władzy partii faszystowskich w takich krajach, jak Włochy, Niemcy i Austria.

W późniejszym czasie przyczyniły się do wprowadzenia na terenie całej Europy niemieckiej okupacji oraz szerzenia polityki prześladowań

i ludobójstwa.

Wystawa poświęcona jest doświadczeniom szeregowych członków ruchów faszystowskich

w okresie międzywojennym. Odwołuje się do nowych wyników badań poświęconych odkrywaniu motywacji, jaka kierowała nowymi oraz już doświadczonymi członkami tych organizacji; do ich codziennych działań w ramach organizowanych marszy, wieców, aranżowanej przemocy, aktywności w klubach sportowych

i rozrywkowych. Wystawa This Fascist Life analizuje rolę, jaką odgrywały przyjęte przez faszystów rytuały

i symbole: ich mundury, sposób salutowania oraz pieśni. Bada znaczenie pojęcia męskości dla przedstawicieli owych grup, jak również międzynarodowe powiązania między jednostkami formowanymi na gruncie lokalnym.

Równolegle z wystawą, która będzie dostępna dla zwiedzających do lutego 2022 roku, w Bibliotece odbywać się będą wydarzenia wirtualne oraz tradycyjne poświęcone zjawisku faszyzmu na terenie całej Europy od lat dwudziestych XX wieku po bardziej współczesne radykalne ruchy prawicowe.

Biblioteka The Wiener Holocaust Library wraz z twórcami projektu poświęconego ruchom faszystowskim w Europie European Fascist Movements 1918 – 1941 project z przyjemnością ogłaszają otwarcie nowej wystawy czasowej This Fascist Life: Radical Right Movements in Interwar Europe (Faszystowskie życie: radykalne ruchy prawicowe w międzywojennej Europie).

Wiener Library