Memoria [PL] Nr 43 (04/2021) - Page 24

MEMORIA

PAMIEĆ • HISTORIA • EDUKACJA

Wydawca

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Redaktor Naczelny

Paweł Sawicki

SEKRETARZ REDAKCJI

Agnieszka Juskowiak-Sawicka

REDAKCJA

Bartosz Bartyzel

Imogen Dalziel

Marek Lach

Łukasz Lipiński

KONTAKT

memoria@auschwitz.org

Powered by joomag

memoria.auschwitz.org