Memoria [PL] Nr 43 (04/2021) | Page 17

Kampania #ProtectTheFacts została oficjalnie inaugurowana na początku 2021 roku. W jej ramach stworzono stronę internetową zawierającą szczegóły działalności, dokładny opis zjawiska zniekształcania obrazu Holokaustu, a także bibliotekę materiałów do publikacji poprzez media społecznościowe. #ProtectTheFacts (chroń fakty). Każdy może zaangażować się w poszerzanie świadomości o tym istotnym problemie i zachęcić innych do działania.

Zniekształcanie obrazu Holokaustu ma miejsce bez względu na granice państw czy język. Do zapobiegania temu zjawisku niezbędna jest międzynarodowa współpraca.