Memoria [PL] Nr 43 (04/2021) - Page 13

Archiwalne mikro-zbiory, które stały się częścią innych archiwów bądź instytucji pamięci, bądź przyczyniły się do utworzenia tego typu instytucji, w naszym rozumieniu nie są mikro-archiwami.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy posiadają informacje na temat mikro-archiwów zgodnych z wyżej przedstawioną charakterystyką. Wspólnie przeanalizujmy możliwości dalszej współpracy.

W jaki sposób EHRI wspiera mikro-archiwa?

Wielu instytucjom będącym w posiadaniu zbiorów związanych z Holokaustem przyświeca podobny cel: zachowanie dziedzictwa materialnego związanego z tą czarną kartą historii jako świadectwa dla obecnych i przyszłych pokoleń, dla upamiętnienia ofiar oraz ostrzeżenia o okrucieństwach, jakie człowiek jest w stanie popełnić. W ramach tych globalnych starań EHRI stawia sobie za cel dostarczanie wsparcia archiwom w całej Europie oraz na świecie przy udostępnianiu tych ważnych materiałów. EHRI udostępnia platformę cyfrową z opcją łatwego przeszukiwania, która umożliwia bezproblemowy dostęp do zbiorów archiwalnych rozsianych po różnych lokalizacjach. Naszym celem jest propagowanie informacji o tych ważnych materiałach archiwalnych wśród społeczności naukowej oraz obywateli, jak również uzupełnianie zbiorów o nowe dane, tworząc w ten sposób powiązania między uzyskanymi dokumentami oraz wzbogacanie przedstawianych przez nie historii.

Ostatnie dziesięć lat pokazało nam, że poszczególne instytucje prezentują bardzo zróżnicowany poziom w zakresie zarządzania materiałami oraz kwestii technicznych, dlatego też ścisła współpraca oraz uczenie się od siebie nawzajem stanowią podstawy działalności EHRI. Z przyjemnością zastosujemy naszą wiedzę z zakresu cyfrowej integracji zbiorów w Waszych mikro-archiwach, a dzięki zintegrowaniu posiadanych materiałów z naszym portalem staniecie się częścią sieci EHRI. Razem możemy opracować i zastosować strategie, dzięki którym Wasze zbiory zostaną zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, a także udostępnione badaczom oraz szerokiej społeczności.

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli jesteś w posiadaniu mikro-zbiorów z zakresu tematyki Holokaustu zgodnych z wyżej przedstawioną charakterystyką bądź znasz kogoś, kto takie zbiory posiada, skontaktuj się z nami. Wspólnie przeanalizujmy możliwości dalszej współpracy.

Prosimy o wiadomość na adres micro-archives@ehri-project.eu zawierającą:

krótki opis działalności, w którą jesteś zaangażowany/a, bądź o której istnieniu wiesz;

informacje odnośnie historii danej kolekcji, jej profilu, zakresu tematycznego (wydarzenie historyczne, biografia rodzinna, wierzenia danej społeczności itp.) oraz jej rozmiar (rodzaje i ilość dokumentów);

jeśli dotyczy: opis struktury archiwalnej i/lub technicznej, np. standard opisu archiwalnego IASD(G) lub EAD;

Twoje dane kontaktowe.

Prosimy o informację, jak najlepiej się z Tobą skontaktować (e-mail, telefon, list tradycyjny). Wkrótce odpowiemy na Twoją wiadomość.

Photo by  JF Martin  on  Unsplash