Memoria [PL] Nr 42 (03/2021) - Page 15

roku możemy popularyzować wiedzę o  akcji ratowania ludności żydowskiej z  terenów niemalże całej Europy, organizowanej przez polskich dyplomatów. Przygotowaną przez Instytut Pileckiego wystawę „Paszporty” można było dotychczas zobaczyć w Szwajcarii, Izraelu, Czechach i Słowenii. Towarzyszące jej spotkania z  przedstawicielami rodzin ocalonych dzięki paszportom były okazją do zrozumienia ich osobistego doświadczenia. Promocja książki  The Ładoś List  była okazją przedstawienia akcji polskich dyplomatów

i  działaczy szwajcarskich w  Londynie, Nowym Jorku, Connecticut i  Berlinie, a  także do wymiany wiedzy i  informacji z  dziennikarzami, badaczami oraz potomkami posiadaczy paszportów. Organizujemy debaty, konferencje, seminaria i  spotkania poświęcone akcji prowadzonej przez grupę Ładosia. Zachęcamy do zapoznania się z  relacjami

z  wydarzeń, wywiadami oraz wystąpieniami.

Partnerem strony internetowej poświęconej akcji paszportowej jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które od  sierpnia 2018 roku jest właścicielem kolekcji Chaima Eissa. Dokumenty z  tej kolekcji stanowią jedno

z  podstawowych źródeł wiedzy o akcji paszportowej.

paszportyzycia.pl