Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 31

turystycznej mapie Rumunii. Z powodu pandemii COVID-19 jednostki zaangażowane w projekt są zmuszone stawiać czoła nowym wyzwaniom, jako że to właśnie na sektor turystyczny państwa nakładają w związku z zaistniałą sytuacją najsurowsze ograniczenia. Jednak gmina miasta Galați, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, historyków z Instytutu RIRNM oraz innych zaangażowanych osób dostosowała swoją działalność do okoliczności i przygotowuje e-Festival, w ramach którego zaprezentowane zostanie życie oraz historia społeczności żydowskiej znad Dunaju.

W ramach wydarzenia wszystkie dotychczas odkryte cenne potencjalne produkty turystyczne zostaną zaprezentowane online. Udział w festiwalu będzie można wziąć za pośrednictwem strony internetowej w rumuńskiej i angielskiej wersji językowej, której udostępnienie planowane jest na styczeń 2021 roku. Za jej pośrednictwem będzie można skorzystać z wirtualnych wycieczek z przewodnikiem, zapoznać się z mapami, krótką e-książką kucharską prezentującą lokalne przepisy żydowskie, obejrzeć wystawę starych fotografii oraz tradycyjnych przedmiotów, stanowiących ślady dawnego życia lokalnej społeczności żydowskiej.

Poprzez stronę możliwy będzie również dostęp do dokumentów historii mówionej, w tym do nagrań wywiadów z członkami społeczności, jak również do nagranych przedstawień artystycznych.

Planowane są kolejne podobne inicjatywy podejmowane przez miasta partnerskie i unaoczniające lokalną historię Żydów. Razem z projektem REDISCOVER będą wyrażać uznanie dla bogatego żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Wkrótce dostępnych będzie więcej informacji na ich temat.

Informacje na temat projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover

Strona na Facebooku

Partner Wiodący: [email protected]

Informacje o działalności w ramach projektu w mieście Galați:

[email protected]

Manager Projektu, Gmina Galați

[email protected]

Ekspert naukowy, Instytut RIRNM