Memoria [PL] Nr 36 (09/2020) - Page 24

FUNDUSZE NA badania NAD HOLOkAUSTEM

OD Claims Conference

EHRI

Claims Conference oferuje ograniczoną liczbę stypendiów doktoranckich oraz stypendiów dla kandydatów posiadających tytuł doktora w zakresie Badań nad Holocaustem. Zgłoszenia na stypendium w okresie jesień 2021 – lato 2022 przyjmowane są do 21 grudnia 2020*.

Maksymalna wartość dofinansowania: 25 000 dolarów rocznie

Celem The Saul Kagan Claims Conference Fellowship for Advanced Shoah Studies jest umocnienie badań nad Holokaustem oraz pamięcią Zagłady na całym świecie.

Naszą misją jest wsparcie zaawansowanych studiów nad losem Żydów, którzy stawali się regularnym celem unicestwienia oraz prześladowań przez nazistów oraz ich sojuszników w latach od 1933 do 1945, jak również analiza zdarzeń zaistniałych bezpośrednio po wojnie.

Badania w ramach Stypendium obejmować mogą najbliższy kontekst historyczny, w jakim doszło do Holokaustu oraz jego polityczne, gospodarcze, prawne, religijne i społeczno-kulturowe aspekty, a także powiązania etyczne i moralne.

Stypendyści uzyskują również wsparcie w nauce języków obcych niezbędnych do studiowania dokumentów powiązanych z Holocaustem. Kandydaci mogą ubiegać się o stopień naukowy z różnych dziedzin, w tym z historii, socjologii, filozofii, studiów judaistycznych, nauk politycznych, rządowych, studiów nad sytuacją kobiet oraz pozostałych.