Memoria [PL] Nr 36 (09/2020) - Page 2

SPIS TREŚCI

„Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia”. Pierwsza monografia o grupie Aleksandra Ładosia.

Sara J. Bloomfield: lekcje historii

a media społecznościowe

Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Przemocy

na Tle Rasowym na Słowacji

Recenzja. Jack Fairweather „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”.

Fundusze na badania nad Holokaustem

od Claims Conference

Jedyny taki dziennik.

„Majdanek 15 I - 17 V 1943” Jadwigi Ankiewicz