Memoria [PL] Nr 26 (11/2019) | Page 2

SPIS TREŚCI

Łącząc Pamięć Świata

75. Rocznica Wyzwolenia Auschwitz - Zapowiedź

Konferencja: O Historii Miejsc Poobozowych

i Przyszłości Muzeów Martyrologicznych

Kamyki dla Pokoju. Projekt Szkoły Podstawowej

w Goodwin w Kanadzie.

Wystawa w Wiener Library.

Zapomniane Ofiary: Ludobójstwo Romów i Sinti.

Milion Obserwujących Miejsce Pamięci Auschwitz

w Mediach Społecznościowych