Memoria [PL] Nr. 18 (03/2019) | Page 2

SPIS TREŚCI

Łącząc Pamięć Świata

Pamiętamy o Przeszłości, by Zmieniać Przyszłość. Nowe Muzeum Holokaustu w Skopje w Macedonii.

Świadectwa Życia z Miejsc Zagłady. Fotografie ofiar Majdanka, Sobiboru i Bełżca.

Speaking Memories - Ostatni Świadkowie Holokaustu. Wystawa w Szwecji.

Wystawa „Przemilczana Kategoria” w Muzeum Stutthof

„Światło Pamięci” dla Sary J. Bloomfield

Konferencja. Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire.