Memoria [PL] Nr. 15 (12/2018) | Page 2

SPIS TREŚCI

Łącząc Pamięć Świata

Świadkowie. Ocaleni ze Szwecji

w obiektywie Mikaela Janssona.

Instytut Pileckiego popularyzuje

dorobek Rafała Lemkina

Zdalny dostęp do Archiwum ITS

dla badaczy Muzeum Auschwitz

Konferencja EHRI w

Żydowskim Instytucie Historycznym

74. rocznica wyzwolenia Auschwitz - zapowiedź