memoria d'activitats 2016 - Page 8

6
Memòria 2016

Les nostres lluites

FANOC EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant tot l ’ any des de l ’ entitat es lluita per a millorar les condicions de vida de les famílies nombroses per a què tinguin un tracte just . Per això a part de mantenir reunions periòdiques amb els responsables polítics també enviem diverses notes de premsa per a obtenir ressò mediàtic . Així mateix , molts mitjans contacten amb nosaltres perquè busquen famílies nombroses per a realitzar reportatges , etc . Aquest any hem aparegut en una vintena de mitjans com La Vanguardia , Diari de Terrassa , cadena SER , etc .
Les famílies nombroses demanen que no se les penalitzi en les ordenances municipals
FANOC en motiu de l ’ aprovació de les noves ordenances municipals del 2017 , va enviar una carta en el mes d ’ octubre als 948 ajuntaments de Catalunya demanant a les administracions públiques que tinguin en compte les característiques i necessitats del col · lectiu de famílies nombroses , un col · lectiu cada cop més vulnerable i que més ha notat els efectes de la crisi . En el darrer estudi fa uns mesos de la Fundació FOESSA sobre pobresa infantil , les famílies nombroses han estat les llars més castigades per la crisi , amb un 44 % dels infants en el llindar de pobresa .
L ’ entitat va enviar a tots els Ajuntaments catalans 10 demandes per a que es tinguin en compte en la redacció de les noves ordenances del 2017 , que s ’ estan preparant , i no es penalitzi ni discrimini a les famílies nombroses . A Catalunya hi ha 110.000 famílies amb el títol oficial de família nombrosa .
Entre les 10 demandes presentades per FANOC destaquen aplicar el criteri de renda per càpita en tots els ajuts limitats per ingressos mínims , i així tenir en compte les càrregues familiars . També que es faciliti l ’ ús del transport urbà o l ’ accés a activitats extra-escolars i de lleure amb una tarifa més reduïda .
Que l ’ ampliació de la T12 tingui en compte la “ renda per càpita ”
En el mes de desembre l ’ alcaldessa de Barcelona Ada Colau i el president del grup municipal d ’ ERC Alfred Bosch van anunciar un acord que ara ja s ’ aplica i permet ampliar els beneficis de la targeta de transport T12 fins als 16 anys d ’ edat depenent dels nivells de renda familiar . Fins ara aquesta targeta que permet al seu titular realitzar tots els viatges que vulgui era accessible fins al moment de fer catorze anys .
FANOC vam celebrar aquest nou acord per ampliar la T12 fins als 16 anys , una mesura que era necessària i urgent , però demanem que si s ’ atorga segons els ingressos familiars , es tingui en compte la renda “ per càpita ” per a no penalitzar a les llars amb més fills o persones dependents .
La renda per càpita és l ’ únic criteri just per a establir la situació econòmica de les famílies , ja que permet determinar la renda real , en tenir en compte el nombre de persones que formen part de la unitat familiar i depenen d ’ aquests ingressos . Així mateix , també demanem que la nova ordenança s ’ ampliï a tota l ’ àrea metropolitana de Barcelona , i no només a la ciutat de Barcelona , per afavorir l ’ ús del transport públic de les famílies .

6