memoria d'activitats 2016 - Page 6

5
El 2 de març ens vam reunir amb Alfredo Vega , tinent d ’ alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de l ’ Ajuntament de Terrassa , Miquel Àngel Gamell , Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació de l ’ Ajuntament de Terrassa i Pere Montaña , Director de l ’ Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l ’ Ajuntament de Terrassa .
Durant la reunió l ’ Ajuntament es va comprometre a revisar aquest any 2016 els límits d ’ ingressos bruts per a accedir a la bonificació . També van assumir el compromís de que aquests límits es valorin per càpita ( per membre de la unitat familiar ) i estiguin escalats segons el nombre de fills .
Finalment , el 2 de novembre FANOC ens vam tornar a reunir amb l ’ Ajuntament de Terrassa , per discutir la proposta de bonificació a les famílies nombroses que havia elaborat l ’ Ajuntament per ser presentada de cara a les ordenances fiscals de 2017 .
Aquesta proposta recull alguns dels aspectes parlats en la darrera reunió que vam mantenir en el mes de març . Una de les propostes que s ’ han implantat en les noves ordenances i que FANOC havia demanat és que es tingui en compte el nombre de fills que resideixen en el mateix habitatge , tanmateix no s ’ ha inclòs el criteri de renda per càpita ( per membre de la unitat familiar ) que sempre hem defensat des de l ’ associació , per ser més justa i equitativa .
Des de l ’ Ajuntament ens van explicar que han unificat els índex de referència de totes les bonificacions , agafant com a base de càlcul el IRSC ( Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ) i augmentant un 30 % per cada membre de família addicional .
Des de FANOC , per a millorar les condicions d ’ aquestes ordenances , vam presentar al · legacions en representació de totes les famílies nombroses de Terrassa davant l ’ ajuntament .
Reunió amb la Regidora de Mobilitat de l ’ Ajuntament de Barcelona
El passat mes de maig ens vam reunir amb Mercedes Vidal , Regidora de Mobilitat de l ’ Ajuntament de Barcelona per poder tractar diversos temes que afecten a les famílies nombroses . Durant la reunió es va parlar del conflicte encara actual amb les tarifes de transport integrades , com la T-10 , que no apliquen el descompte del 20 % per a les famílies nombroses de categoria general i del 50 % de categoria especial .
També durant la reunió des de l ’ entitat vam demanar un tractament més positiu per a les famílies nombroses aplicant algun tipus de descompte en l ’ impost de circulació , el bicing i els aparcaments municipals . També la creació d ’ aparcaments al carrer especials per a famílies que tenen fills entre 0-3 anys , ja que tenen més dificultats alhora de descarregar i sortir dels vehicles i a la ciutat de Barcelona a més l ’ aparcament és molt limitat .
Noves tarifes en el transport a Pallejà i Reus
Les noves ordenances fiscals aprovades en el mes de març d ’ aquest any per l ’ Ajuntament de Pallejà van suposar la creació d ’ un títol exclusiu la T-Família Nombrosa . Aquesta tarjeta té un descompte econòmic important alhora de viatjar amb el bus urbà , un preu de 5 euros per 10 viatges . El Ple també va decidir abaixar el preu de la T-Escolar , que passa de 30 € a 25 €.
Reus Transport va anunciar en el mes de febrer les noves tarifes de transport que inclouen la creació de dos abonaments amb bonificacions del 20 % o el 50 % per a les famílies nombroses .
Els abonaments concretament són la TMES Famílies Nombroses amb règim general amb un preu de 23,60 ( 20 % dte ) euros i la TMES en règim especial amb un preu de 14,75 euros ( 50 % de dte ), Règim especial : cinc infants o més , o els supòsits que marca la normativa .

5