memoria d'activitats 2016 - Page 5

4

Memòria 2016 Cada dia més a prop

Reunions amb els nous ajuntaments
Aquest any 2016 FANOC ha treballat amb alguns dels nous ajuntaments després de les eleccions del passat mes de maig per a poder presentar les diferents necessitats de les famílies nombroses a nivell local . van reunir el passat 18 de febrer amb Ana Santos ( Tinenta d ’ alcalde i consellera de Serveis a la Persona de l ’ Ajuntament de Tarragona ) i Elvira Ferrando ( Tinenta d ’ alcalde , Consellera de Relacions Ciutadanes i Universitats i Consellera de Comerç de l ’ Ajuntament de Tarragona ).
Durant les reunions amb els diferents ajuntaments normalment es presenten les 10 demandes de FANOC a nivell local per a millorar la qualitat de vida de les famílies nombroses .
També s ’ estudien les ordenances fiscals per a les famílies i s ’ averigua quines bonificacions concretes reben les famílies nombroses sobretot en l ’ IBI , però també en escoles de música , escoles bressol , equipaments esportius , etc .
Finalment , es comenta la possibilitat de poder treballar amb l ’ associació de comerciants del municipi per a què apliquin descomptes a les famílies associades a FANOC .
Reunió amb l ’ Ajuntament de Barcelona
El passat mes de novembre FANOC ens vam reunir amb Laura Perez , regidora del Cicle de la Vida , Feminisme i LGTBI de l ’ Ajuntament de Barcelona .
Reunió amb l ’ Ajuntament de Tarragona
Els representants de FANOC Raúl Sanchez , director executiu i Assumpta Amat de l ’ àrea de promoció es
Retallades en l ’ IBI a les famílies nombroses de Terrassa- Reunió amb l ’ Ajuntament de Terrassa
FANOC a principis de 2016 vam rebre centenars de denúncies de famílies de Terrassa que es queixaven que aquest any i per primer cop , no rebrien la bonificació de l ’ IBI i que els hi va arribar el nou rebut amb un fort increment sense cap informació prèvia .
Fins al 2015 l ’ Ajuntament aplicava un sistema de bonificacions en l ’ IBI en el què es tenia en compte el nombre de fills ( a partir de 3 ) i el valor cadastral de l ’ habitatge . La bonificació de l ’ IBI la gaudien unes 1.500 famílies , de les 3.600 famílies nombroses del municipi de Terrassa , moltes d ’ elles amb un percentatge de bonificació que podia arribar al 70 % en el cas de cinc fills o al 90 % en el cas de sis fills o més , amb habitatges de valors cadastrals baixos .
Amb el sistema de bonificació aprovat per al 2016 es retallen totes aquestes bonificacions , i només 250 famílies nombroses terrassenques han rebut una bonificació superior al 5 %. És a dir , el 75 % de les famílies que l ’ estaven rebent han quedat fora .

4