memoria d'activitats 2016 - Page 4

3
Memòria 2016

Més presència a internet

Número de visites a la web
Facebook Twitter
3421
2787
2023
1500
1000
2012 2013 2014 2015 2016
FANOC té un gran número de visites a la seva web de FANOC i també de visitants que retornen a la web amb un 31 %. També té una amplia presència a les xarxes socials i actualment milers de famílies nombroses poden informar-se a través de la pàgina de facebook de l ’ associació . Aquest any 2016 ha aug- mentat molt el número de seguidors en aquesta xarxa social i tenim més de 634 famílies respecte l ’ any anterior , ara coneixen la nostra feina i les novetats de l ’ entitat a través del facebook . També en twitter hem augmentat 217 seguidors .

3