MEMBRES Organs de Govern del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra MEMBRES Organs de Govern 06.11.2023

MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA
Consell Rector del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Presidenta : Ima . Sra . Maria Eugènia Gay Rossell
Vocals nomenats per l ’ Ajuntament : Sr . Xavier Marcè Carol Sra . Sara Jaurrieta Guarner Sr . David Albet Sunyer Sr . Josep Maria Vallès Casadevall
Vocals nomenats per la Generalitat : Sr . Jordi Foz i Dalmau Sr . Josep Vives i Gracia
Interventora ( Aj .): Sra . Marina Poveda Díez Secretària ( Aj .): Sra . Marta Salamero Garcia
Auditori : Sr . Robert Brufau i Segués ( director ) Sra . Isabel Balliu i Badia ( gerenta )
Assisteixen convidats Oriol Martí Sambola Amparo Alfonso
Comissió Executiva del Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra Presidenta : Ima . Sra . Maria Eugènia Gay Rossell Vicepresident : Sr . Jordi Foz i Dalmau
Vocals nomenats per Ajuntament : Sr . Xavier Marcè Carol Sra . Sara Jaurrieta Guarner
Vocals nomenats per la Generalitat : Sr . Josep Vives i Gracia Sra . Rosa Maria Pascual Martinez
Interventora ( Aj .): Sra . Marina Poveda Díez Secretària ( Aj .): Sra . Marta Salamero Garcia
Auditori : Sr . Robert Brufau i Segués ( director ) Sra . Isabel Balliu i Badia ( gerenta )
Assisteixen convidats Oriol Martí Sambola Amparo Alfonso