Memòria del curs 2017-2018 - Page 24

l'eCONÒMIC

5

24

La nostra entitat, com a associació sense finalitat de lucre, obeint a la nostra naturalesa jurídica i per coherència amb la nostra missió, visió i valors, estem compromesos amb el conjunt de la societat i, més especialment, amb els col·lectius als quals adrecem la nostra activitat i dels qui rebem suport, tant econòmic com humà. Per tant, per a nosaltres, la transparència és un valor intrínsec que no podem defugir.