Memòria del curs 2017-2018 - Page 22

l'equip

22

4

"Fins a data d’avui, cap empresa funciona o ha funcionat sense, al menys, una persona. És aquesta la raó principal que fa a les persones l’eix i el cor del seu funcionament".