Memòria del curs 2017-2018 - Page 21

25 anys de Gresca, 25 anys fent barri, 25 anys a favor dels Drets dels Infants

Ara fa 25 anys, un grup de joves de Ripollet i Cerdanyola van apostar per dedicar part del seu temps a l’educació d’infants i joves. I ara fa 25 anys, aquest grup de joves, va decidir crear el Centre d’Esplai La Gresca al barri del Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons. A ells i elles i a tots i totes les que hem arribat després… Moltes gràcies i felicitats!

La història de l’Esplai La Gresca durant aquests 25 anys ha estat una història d’il·lusions, d’encerts (i també, d’algun desencert), d’uns anys de plena dedicació a l’educació, als aprenentatges i a la dinamització sociocultural d’un barri, el nostre barri. L’esplai ha hagut d’adaptar-se als canvis i ha hagut de donar resposta a reptes i dificultats en una societat caracteritzada pel canvi constant. Hem contribuït a educar a infants i joves amb uns valors democràtics, de solidaritat i de compromís amb l’entorn. Per a tots nosaltres, La Gresca és i ha estat una escola per a la vida i la convivència, per conèixer i transformar la realitat, per ser més feliços i créixer com a ciutadans i ciutadanes compromeses.

Des de l’esplai treballem per assegurar el respecte cap als drets dels infants, que són drets de les persones. I, entre d’altres, per assegurar el dret a l’educació i el dret al lleure i al lleure educatiu. L’educació és un dret de l’infant, perquè un infant té dret que se li doni suport, a ser acompanyat i a desenvolupar-se lliurement i autònomament per tal d’esdevenir una persona en el marc d’una societat de ciutadans i ciutadanes. El dret d’accés a l’educació (formal) és un dret que es garanteix a tots els nens i nenes del nostre país però encara tenim molta feina per fer. No n’hi hauria prou de garantir-ne únicament l’accés.

La Gresca, com altres entitats educatives i de lleure, som una associació que hem dedicat la nostra trajectòria a generar espais educatius i de lleure a favor de la infància i l’adolescència en risc, sempre de forma coordinada amb la comunitat social i educativa del nostre territori. Treballem dia a dia per garantir l’equitat educativa, ajudant a eliminar l’escletxa social que allunya els col·lectius més vulnerables d’assolir els seus objectius.

Volem acabar apel·lant a la reflexió tot exposant unes dades extretes del document de treball: “La igualtat d’oportunitats educatives en els ecosistemes de l’educació 360” de Mireia Mas, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill:

“Els nens que neixen a la pobresa tenen menys probabilitats d'experimentar el mateix tipus d'aprenentatge enriquit que els seus companys de classe mitja. A sisè de primària, aquesta escletxa pot significar fins a 6.000 hores d'aprenentatge perdut. Si posem aquesta dada en perspectiva trobarem que 6.000 hores equivalen a uns cinc anys a l'aula."

Així doncs, fem que aquestes hores d’aprenentatges perduts siguin cada vegada més reduïdes, fem que l’escletxa no sigui visible a l’ull, fem que l’equitat educativa no sigui un repte sinó una realitat. Fem 25 anys més de Gresca!

La Gresca, 25 anys de projecte transversal