Memòria del curs 2017-2018 - Page 14

14

els projectes: famílies

l'activitat de curs

Entrevista inicial: Totes les famílies que han inscrit als seus fills i filles a les activitats diàries de l’entitat, han participat d’una entrevista prèvia. Ha estat el primer punt de trobada i de coneixement que ens ha permès poder acompanyar a la família derivant-la als recursos més adients.

Espai de suport familiar: Cada dimarts hem realitzat un espai de xerrades i d’un grup de reflexió. En horari de 17.00h a 19.00h les famílies han participat de les xerrades que hem organitzat a partir de temes proposats per nosaltres o per elles mateixes. Al final de la xerrada hem intentat resoldre dubtes i obrir debat amb la finalitat de dotar d’habilitats a les usuàries.

Atenció psicològica individualitzada: Ha estat un servei conduit per la psicòloga del centre que té per finalitat l’orientació, suport i seguiment individualitzat per tal de resoldre problemàtiques i dificultats i garantir una millora en el vincle familiar.

Lleure Educatiu: Hem creat activitats amb la finalitat de promoure les relacions parentals i millorar la convivència familiar a través d’un oci educatiu, compartit i de qualitat.

La nostra visió en l’educació de l’infant va més enllà del propi infant. Considerem que la participació de les famílies en l’educació dels seus fills/es està directament relacionada amb la millora dels resultats i en l’estil de vida dels infants.

El nostre projecte va destinat a que les famílies puguin participar de la nostra entitat, creant cohesió i generant una percepció de comunitat educativa. Organitzem espais terapèutics i lúdics amb la finalitat que les famílies puguin trobar un lloc de referència.

En relació a l’educació formal, hi ha estudis que posen de manifest que quan els pares estan implicats en l’escolarització dels seus fills i filles, els ajuden a realitzar les tasques escolars, s’asseguren que porten el material a l’escola, participen de les reunions amb els tutors i tutores, s’aconsegueix l’èxit escolar. Nosaltres oferim espais perquè aquestes famílies puguin acompanyar als seus fills i filles, els hi oferim recursos i acompanyament.

Les famílies amb necessitats educatives molts cops no saben no disposen dels recursos suficients per acompanyar als seus infants, necessiten poder se acompanyades, també, en aquest procés, per tal de poder facilitar aquest acompanyament cap als seus fills i filles.

Nosaltres apostem per crear espais formatius a través de xerrades, d’espais de comunicació i d’intercanvi d’informació on expliquem a les famílies aspectes com: ajudar a definir els límits i les normes amb els seus fills/es, per què serveixen els deures que porten de l’escola o la importància de gestionar les emocions dels nens i nenes. També s’han definit activitats en les que les famílies participen aportant els seus coneixements previs.

ACTUACIONS