Memòria del curs 2017-2018 - Page 13

Des de la Fundació Probitas, en el marc del Programa RAI-Reforç de l'alimentació infantil", es va detectar la necessitat de donar suport nutricional als nois i noies que cursen la ESO als instituts públics. A Ripollet s'estableix un pla de treball conjuntament amb La Gresca, l'Ajuntament de Ripollet (des de làrea dels serveis socials), l'institut Can Mas i la Fundació Probitas per dur a terme el projecte, que consta de l'espai del dinar, suport a l'estudi i les activitats de lleure. Aquest projecte es realitza cada dia, de dilluns a divendres d'entre les 15 i les 17.30 hores durant el curs escolar. Hi participa una mitjana de 26 joves.

La gresca a l'ies can mas

114

Joves

102

Famílies

55

Beques

18.337'54€

Pressupost

La gresca i el lleure adaptat

Durant aquest curs, s’ha seguit apostant per garantir la participació activa del grup de joves amb diversitat funcional en iniciatives culturals i de lleure i en contacte amb la comunitat a la qual pertanyen i amb tots els beneficis que aquest participació comporta (augment de la qualitat de vida i inclusió social del col·lectiu).

S’han creat una programació adaptada a les característiques, habilitats i interessos de cadascun dels membres del grup, i amb la mirada posada al dret que tenen aquests joves a poder gaudir d’un oci i d’un lleure mitjançant activitats inclusives.

Per tal d’incidir en la qualitat de vida del grup de joves i les seves famílies, s’ha ofert un programa durant els caps de setmana de l’any amb activitats dins i fora del municipi de caire cultural, esportiu i d’oci, intentant normalitzar les situacions de risc socials que viuen els i les joves amb diversitat funcional en un marc d’intervenció normalitzat.

El servei educatiu, liderat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (des de l’àrea dels Serveis Socials), es realitza durant el curs escolar i també, durant el mes de juliol (dins el servei de casals d’estiu municipals a Cerdanyola del Vallès).