Memòria del curs 2017-2018 - Page 12

els projectes: joves

l'activitat

Redefinir el projecte de joves i adequar-lo a les noves necessitats educatives i socials existents, ha estat una de les línies de treball durant aquest últim curs.

Finalment, ha estat objecte de treball en el marc de la reflexió promoguda per la crida 360, educació a temps complet. A partir de la crida, s'ha buscat definir una nova línia metodològica que impliqui als diferents agents socials i educatius del territori, partint de la personalització de l'aprenentatge.

Un altre dels objectius que ens plantejàvem per aquest curs ha estat l'increment dels i les joves participants a les activitats de diari i a les activitats d'estiu; objectiu que s'ha assolit en un 30%.

12