Memòria del curs 2017-2018 | Page 16

Espai Connecta't. L'aula

Fermina Casas

Testimoni

16

Les TiC, avui en dia han canviat el nostre dia a dia, si ho comparem amb pocs anys abans. El que simplement era una eina per la feina, actualment s'ha estès a tots els àmbits de la vida, també en el desenvolupament de la vida quotidiana. A les activitats formatives donem resposta a totes les dificultats i dubtes que existeixen entre els objectes que estan interconnectats.

ELS PROJECTES: CONNECTA'T

S'han realitzat 4 cursos diferents d'informàtica bàsica i elemental donant resposta a un total de 26 persones adultes

S'ha inclòs el projecte Connecta't com una actuació més del projecte global d'atenció a la gent gran que duu a terme l'entitat

S'ha consolidat l'activitat de robòtica educativa com una de les línies de treball que el projecte Connecta't té de cara la població infantil

Com a centre col·laborador ACTIC, durant aquest curs s'han atès 93 persones