Mellom Brødre Sommer I - 2019

BRØDRE MB 01 | 2019 ÅRGANG FRYKT ER ENDRINGENS FIENDE – Forutsetningen for endring er trygghet, sier broder og psykolog- spesialist Hans Martin Stene. SAMSPILL PÅ HØYTIDSDAGEN Ordenen sto for pauker og basuner, mens Søilenes embedsverk holdt takt og tone i årets rituelle høytidsspill. BLI KJENT MED Dine nye brødre Erling, Fredrik, Marius, Paul og Pål. TIL DE STORE Spring Flower HØYDER MED BENA PÅ BAKKEN VIDEO- N COLLECTIO wer Spring EC F TI lo ON COLL STOR Broder Sverre Leonard Sivertsen (85) SPESIAL! får kick av å lette i egenbygde «TIDLØST I TIDEN» – HVA BETYR NÅ DET? flymaskiner, men foretrekker • Se og hør svarene fra 3 unge brødre det jordnære hverdagsfrimureri. • Les Einar Lohnes refleksjoner Sp