Melkemelding 2014 - Page 8

Markedsinnsikt Figur 2: Forbruk av meieriprodukter per capita fra 2012 til 2014. Per capita Per capita Per capita Endring % Meieriprodukt Enhet 2012 1) 2013 1) 2014 1) 2013–2014 Melk 2) Liter Rømme 3) Kg Fløte 3) Liter Yoghurt uten import 2) Kg Yoghurt med import 2) Kg Smør uten import 4) 3) Kg Smør med import 4) 3) Kg 3) Ost uten import Kg Ost med import 3) Kg Salgsdager 1) 2) 3) 4) 91,60 91,00 89,47 3,57 3,51 3,55 6,27 6,14 5,90 9,42 10,04 10,15 10,41 11,37 11,64 2,83 2,82 2,80 3,21 2,90 2,88 15,33 15,93 16,37 17,60 18,23 18,75 305 303 303 Liter/kilo per innbygger (SSB) inkluderer dagligvare og storhusholdning (ikke industri) inkluderer dagligvare, storhusholdning og industri Smør inkluderer også smørandeler fra blandingsprodukter (+ 0,5 %), mens det har vært en liten nedgang per capita på - 0,7 %. Meierismør har gått noe ned, mens blandingsprodukter med smørandel har gått noe opp. Det er fortsatt en god oppgang i ost både med og uten import. Totalt volum av ost i 2014 var på over 84 millioner kg. Vi ser en vekst per capita ost på opp mot 3 %. Importert ost utgjør nå 12,7 % av totalt forbruk per capita. Cottage cheese, kesam og skjørost fortsetter å øke i popularitet i den norske befolkningen, men økningen flater noe ut. Forbruket av disse ostene økte i 2014 med 3,8 % per capita sammenlignet med 2013. Vi ser også en vekst i forbruk av hvitost, kremost og smelteost. Analyse av melkemarkedet Over en lengre tidsperiode har det vært store endringer i melkeforbruket. Siden 1997 ser vi en nedgang på 36 % per capita konsum av vanlig hvit melk (søtmelk). Det tilsvarer en nedgang fra 119,6 liter til 76,4 liter 8 – 1,68 % + 1,23 % – 4,04 % + 1,01 % + 2,33 % – 0,86 % – 0,69 % + 2,75 % + 2,88 % Kilde: Opplysningskontoret for Meieriprodukter