Melkemelding 2014 - Page 7

Markedsinnsikt Figur 1: Forbruk av meieriprodukter i totalt volum (liter/kg) fra 2012 til 2014. Totalt volum Totalt volum Totalt volum Endring % Meieriprodukt Enhet 2012 1) 2013 1) 2014 1) 2013–2014 Melk 2) liter Rømme 3) kg Fløte 3) liter Yoghurt uten import 2) kg Yoghurt med import 2) kg Smør uten import 4) 3) kg Smør med import 4) 3) kg 3) Ost uten import kg Ost med import 3) kg Salgsdager 1) 2) 3) 4) 460 892 461 582 459 153 17 941 17 790 18 220 31 538 31 163 30 256 47 383 50 945 52 064 52 390 57 671 59 710 14 228 14 326 14 369 16 143 14 721 14 791 77 149 80 810 84 006 88 540 92 453 96 236 305 303 303 Alle volumtall i 1 000 liter/kilo inkluderer dagligvare og storhusholdning (ikke industri) inkluderer dagligvare, storhusholdning og industri Smør inkluderer også smørandeler fra blandingsprodukter M elk.no utarbeider statistikk som skal gi et bilde av forbruksutviklingen av meieriproduktene over tid. Tallene baserer seg på omsetningstall fra meieriindustrien til dagligvare-, storhusholdning- og industrimarkedet. Melk Det ble solgt ca. 459 millioner liter melk (søtmelk, syrnet og smaksatt melk) til dagligvare og storhusholdning i 2014. Dette utgjør en nedgang på 0,53 % sammenlignet med 2013. I 2014 drakk nordmenn 89,5 liter melk per innbygger. Dette er en nedgang på 1,7 % sammenlignet med 2013. Ekstra lett melk økte med hele 8,6 % per capita fra 2013 til 2014. Søtmelk totalt har fortsatt en nedgang både i volum (-0,5 %) og per capita (-1,7 %). Økningen i ekstra lett melk klarer altså ikke å kompensere for hele nedgangen i de andre søtmelksvariantene. Forbruket av syrnet melk uten smak var relativt Melkemelding 2014 – 0,53 % + 2,42 % – 2,91 % + 2,20 % + 3,54 % + 0,31 % + 0,48 % + 3,96 % + 4,09 % Kilde: Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) stabilt fra 2013 til 2014, mens syrnet melk med smak fortsatte nedgangen fra de senere årene. Andre meieriprodukter Tall fra 2014 viser at vi bruker mindre fløte sammenlignet med året før. Nedgangen har vært på 4 % per capita. Det er først og fremst kremfløte som har hatt nedgang. Når det gjelder rømme så har det vært en økning i forbruk per capita fra 2013 til 2014. Økningen har vært på 1,2 %, og det er lettrømme og crème fraîche som står for økningen. Vårt yoghurtforbruk økte også i 2014, men økningen flatet noe ut sammenlignet med de foregående årene. Det var en vekst i yoghurt både med og uten import. Vi spiser nå 11,6 kg yoghurt per innbygger per år. Veksten i import er noe større enn veksten i de norskproduserte variantene av yoghurt. Det er først og fremst yoghurt naturell og skyr som øker. Smørforbruket i 2014 var på omtrent samme nivå som i 2013. Det har vært en liten økning i volum 7