Melkemelding 2014 - Page 5

Fakta Lanseringsfrokost for 3omDAGEN i oktober. Finansiering Vi skal skape tillit til norske meieriprodukter og stimulere til matglede. Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom midler fra Omsetningsfondet for melk. Fondet forvaltes av Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften blir innbetalt av norske melkebønder ved levering av melken. Landbruksdirektoratet administrerer Omsetningsfondet. Melk.no benyttet totalt kr 28 647 184 til drift og markedstiltak i 2014. Av dette ble cirka 17,5 millioner kroner benyttet til markeds- og informasjonstiltak. Ansatte 2014 er virksomhetens ellevte virkeår, og det er totalt 13 ansatte per 31.12.2014. Gjennom året har vi hatt 8,8 årsverk med kompetanse innen ernæring, kosthold, matlaging, opplæring, kommunikasjon og markedsføring. Melkemelding 2014 5