Melkemelding 2014 - Page 4

Fakta O pplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er landets fremste kompetansesenter for merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter. Vi formidler kunnskap om melk og meieriprodukter i et ernæringsperspektiv. Dette gjør vi blant annet gjennom å følge med på nasjonal og internasjonal ernæringsforskning samt forbrukerundersøkelser, trender og analyser. Vårt virksomhetsområde er informasjon om og markedsføring av norsk melk og meieriprodukter. Hvem er vi Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) ble etablert i 2003 og offisielt åpnet i april 2004. Vi driver merkenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i meieribransjen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap og eies av TINE SA (50 %), Q-Meieriene AS og Synnøve Finden AS (25 % hver). Formålet til Melk.no er å øke kunnskapen om melk 4 og meieriprodukter og deres betydning for norsk kosthold og helse. Vi skal skape tillit til norske meieriprodukter og stimulere til matglede, samt formidle innsamlede data og kunnskap om forbruk og trender i Norge og internasjonalt. Vi har fokus både på forbruker og opinionsledere innen kosthold og helse slik som helsepersonell, ernæringsfysiologer, lærere, bloggere og personlig trenere. I vårt ernæringsarbeid støtter vi oss til Helsedirektoratets anbefalinger. Vi har kontorer i Borggata nær Tøyen i Oslo. Lokalene inkluderer et flott kjøkken som benyttes både som prøvekjøkken, foto- og tv-studio og til ulike faglige samlinger. Se film om oss eller les mer på melk.no. Melkemelding 2014